22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #7

Fond Militaria obsahuje především chladné a palné zbraně a armádní výstrojní součástky a je tak „nejvojenštější“ částí sbírky muzea. Rozhodující část fondu tvoří sbírkové předměty spojené s Velkou válkou. Základními zdroji sbírkových předmětů z tohoto období byly dary jindřichohradeckých občanů, účastníků války, a do muzea převedené Regimentsmuseum des K. u. K. Infanterieregiment Nr. 75.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #7
Italský samopal vz. 1915 Villar-Perosa.

Hradečáci věnovali muzeu především různé součásti rakouských uniforem a zejména pak památky  spojené s čs. le-giemi v Rusku. V muzeu se tak nachází ně-kolik legionářských uniforem, množství fotografií ze sibiřské anabáze, suvenýry z cesty přes Rusko a Kanadu, časopisy vydávané legiemi v Rusku a další materiály jako např. ručně malované štábní průsvitkové mapy lokalit na Sibiři. Ovšem rozhodující část militárií z Velké války pochází z Regimentsmusea.Je to velké množství ruských chladných zbraní, součástí uniforem a další výstroje, jako jsou například opasky, polní kotlíky, brašny, nůžky na stříhání ostnatého drátu a polní lopatky. Předměty pochází z doby působení 75. pluku na ruské frontě v letech 1914 až 1917.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #7
Přehled udělených vyznamenání.

V r. 1917 po bitvě u Zborova byl pluk přesunut na italskou frontu. Odtud pochází opět velká kolekce obdobných předmětů, tentokrát ovšem italského původu. Zde však doplněná o techniku (teodolit, telefon apod.), poměrně velké množství protiplynových masek a přileb francouzského typu. Na okraj – zdá se, že ob-líbenou trofejí rakouských vojáků byly italské armádní klobouky. Kromě trofejních předmětů přešly z Regi-mentsmusea i předměty rakouského původu.

Další sbírkové předměty byly muzeem získány z dnes již neznámých zdrojů. Zde je zajímavá kolekce přileb německého typu, z nichž je větší část poznamenána zásahy střel a střepin, dále nábojnice od dělostřeleckých granátů, části granátů a střepiny.

Poněkud se vymykají obecnému pojetí militárií předměty vyrobené vojáky v zaja-teckých táborech nebo ve chvílích klidu na frontě. Jedná se o předměty jako tabatěrky, těžítka, hole, náramky a popelníky.

Fond Militaria patří v rámci sbírky muzea k těm menším. Zároveň však svou různorodostí patří k těm nejpestřejším. Z tohoto důvodu dochází při jeho odborném zpracování i dnes k zajímavým objevům.

Jaroslav Pikal