17.2 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

Velká válka ve sbírce – Muzea Jindřichohradecka #8

Během I. světové války působilo v řadách 75. pěšího pluku též několik významných malířů a grafiků. Ve fondu Obrazy jsou zastoupena díla s náměty dotýkajícími se války, jež byla vytvořena malíři Jiřím Kauckým, Jano Šrámkem, Oldřichem Vlachem. Kromě nich se zachovaly původně zarámované kresby sochaře Maxmiliána Krejči.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Oldřich Vlach ve svém debrecínském ateliéru, vpravo obraz Madona pro polní oltář, 1917

Jiří Kaucký zachytil na svých tužkových kresbách portréty celé řady svých spolubojovníků, obrazy z každodenního života ve válečném prostředí a krajinu italské fronty. Obrazy a kres-by jsou datová-ny počátkem ro-ku 1918, pocházejí tedy z obdo-bí, kdy pluk pů-sobil a bojoval  v okolí jihotyrolského Asiaga, Chieusu a poblíž Villy Lagarino, dále u Monte Meletty a na Monte Zebiu a na Monte Longara.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Z výstavy Inter arma silent musae?, plátno Hejtman Borský a akvarel Feldvebel Woleman od O. Vlacha.

Jano Šrámek namaloval během své dlouhé vojenské služby u 75. pluku sérii akvarelových kreseb různých typů vojáků a vojenských uniforem nazvaných Soldatentypen. Dalším významným malířem  75. pluku byl akademický malíř Oldřich Vlach. Během válečných let zaznamenal na svých kresbách, akvarelech, kvaších každodenní život a strasti ruského tažení (převážná část jeho kreseb a kvašů se ovšem nachází ve fondu Grafika a kresba) a realizoval několik rozměrných pláten s oficiálním portrétem císaře Karla a portréty vrchních důstojníků, a to plukovníka Deliče, Husserla a Stampfera, které byly posléze umístěny v důstojnické jídelně. Kromě toho namaloval portréty dalších představitelů pluku jako např. hejtmana Borského, podplukovníka Daubka či Kvittu i oltářní obraz Madona s dítětem pro polní kapli.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Důstojnická jídelna s obrazy O. Vlacha, zleva plukovník Wiedstruck, císař Karel a plukovník Husserl, Debrecín, asi 1918

Část těchto děl byla prezentována na nedávno skončené výstavě Inter arma silent musae? – Pětasedmdesátníci na ruské frontě, kterou muzeum připravilo ke 100. výročí I. světové války, a jejíž druhá část bude představena na volném pokračování v roce 2017 s podtitulem Pětasedmdesátníci na italské frontě.

Jakub Valášek