Aktuálně

Velká válka ve sbírce – Muzea Jindřichohradecka #8

Během I. světové války působilo v řadách 75. pěšího pluku též několik významných malířů a grafiků. Ve fondu Obrazy jsou zastoupena díla s náměty dotýkajícími se války, jež byla vytvořena malíři Jiřím Kauckým, Jano Šrámkem, Oldřichem Vlachem. Kromě nich se zachovaly původně zarámované kresby sochaře Maxmiliána Krejči.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Oldřich Vlach ve svém debrecínském ateliéru, vpravo obraz Madona pro polní oltář, 1917

Jiří Kaucký zachytil na svých tužkových kresbách portréty celé řady svých spolubojovníků, obrazy z každodenního života ve válečném prostředí a krajinu italské fronty. Obrazy a kres-by jsou datová-ny počátkem ro-ku 1918, pocházejí tedy z obdo-bí, kdy pluk pů-sobil a bojoval  v okolí jihotyrolského Asiaga, Chieusu a poblíž Villy Lagarino, dále u Monte Meletty a na Monte Zebiu a na Monte Longara.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Z výstavy Inter arma silent musae?, plátno Hejtman Borský a akvarel Feldvebel Woleman od O. Vlacha.

Jano Šrámek namaloval během své dlouhé vojenské služby u 75. pluku sérii akvarelových kreseb různých typů vojáků a vojenských uniforem nazvaných Soldatentypen. Dalším významným malířem  75. pluku byl akademický malíř Oldřich Vlach. Během válečných let zaznamenal na svých kresbách, akvarelech, kvaších každodenní život a strasti ruského tažení (převážná část jeho kreseb a kvašů se ovšem nachází ve fondu Grafika a kresba) a realizoval několik rozměrných pláten s oficiálním portrétem císaře Karla a portréty vrchních důstojníků, a to plukovníka Deliče, Husserla a Stampfera, které byly posléze umístěny v důstojnické jídelně. Kromě toho namaloval portréty dalších představitelů pluku jako např. hejtmana Borského, podplukovníka Daubka či Kvittu i oltářní obraz Madona s dítětem pro polní kapli.

Velká válka ve sbírce - Muzea Jindřichohradecka #7
Důstojnická jídelna s obrazy O. Vlacha, zleva plukovník Wiedstruck, císař Karel a plukovník Husserl, Debrecín, asi 1918

Část těchto děl byla prezentována na nedávno skončené výstavě Inter arma silent musae? – Pětasedmdesátníci na ruské frontě, kterou muzeum připravilo ke 100. výročí I. světové války, a jejíž druhá část bude představena na volném pokračování v roce 2017 s podtitulem Pětasedmdesátníci na italské frontě.

Jakub Valášek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít