8.5 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Vesmír stál při nás (Otevřená OKNA)

Motto:
„Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé by se mohly zdát“
Paolo Coelho

Nový rok vždy přináší kousek ohlédnutí – jaký byl ten předešlý, co přinesl, kam dále chceme směřovat. Za starým rokem bychom měli poslat dík. V Oknech máme opravdu mnoho díků na srdci. V roce 2019 se nám splnilo mnoho dlouhodobých snů.

Vesmír stál při nás (Otevřená OKNA)Tím největším snem byl kvalitní výtah pro vozíčkáře v domě, kde provozujeme chráněné a sociálně terapeutické dílny. Sen je splněn k velké radosti vozíčkářů, jejich rodin i zaměstnanců Oken. Dlouho jsme snili o rozšíření provozu a lepším zázemí pro zaměstnance i klienty. I to se letos splnilo – majitel objektu pro nás opravil sedm kanceláří, sociální i ekonomická práce se nám nově daří dělat v klidu a v důstojném prostředí, i klienti mají pro sebe více místa. Sen, který sníme od roku 2016 – pracoviště chráněných dílen a chráněného bydlení v Dačicích letos zahájila svoji činnost. Nově jsme přijali 20 zaměstnanců, z toho 13 se zdravotním postižením. A tady se prolínají naše sny se sněním řady rodin – kde bude moje dospělé dítě žít, až já už nebudu zvládat ani svůj život? 12 příležitostí k důstojnému životu je na světě. I s výhodou následných služeb nebo zaměstnání. To je pro nás veliká radost. Navíc – i naši milí dobrovolníci s námi pracovali na táborech, v Pět P, v D-klubu, v Kaprech i v programu SPOLU. Byl to úžasný rok.

Dobíháme do jeho konce sice unavení, ale naše únava má smysl. Děkujeme Vám všem, kdo jste při nás stáli – donátorům, příznivcům, dobrovolníkům. Sama za sebe moc děkuji našim zaměstnancům – jsou skvělí a díky nim se těším do práce! Považuji to za velké životní štěstí, neboť v práci člověk stráví více než polovinu svého bdělého stavu během dne. Vám všem, kteří jste dočetli až sem, přeji v roce 2020: Žijte své sny, nebojte se snít, nebojte se trpělivě čekat. Vesmír je s Vámi a naplnění je blízko! Hlavně nenechme uvadnout naději!

Drahomíra Blažková