6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Všudypřítomná energie (KOUZLA JH)

Energie kolem nás je nepřeberné množství.

Duše
Activedia / Pixabay

Můžeme využít energii našeho data narození, můžeme z data narození využít potenciálu numerologické mřížky, můžete použít příležitosti a varování karmické pyramidy.

Můžeme datum narození využit při zařizování bytu, domu, kanceláře, stanovení data rozjezdu podnikání, práce.

Můžeme využít potenciál energie feng-shui, kdy pomocí barev, symbolů, rozmístění nábytku, uspořádání jednotlivých místností domu ladíme prostory kolem nás, tak, aby se nám lépe dařilo.

Můžeme využít energii a sílu run, jako ochranné či posilující amulety. Runy můžeme používat i silným magickým rituálům.

Můžeme využít energii barev – předně k harmonizaci čaker, či posilujících rituálů ke splnění přání.

Můžeme využít energii měsíce, kdy při novu volíme přání posilující, a úplňku volíme přání odcházející.

Můžeme využít energie kamenů, slunce, rostlin…

Můžeme také vzývat silné mocnosti, jako jsou bohové, bohyně, andělé, archandělé, víli,…..

Možností, jak si přát je nepřeberné množství. Vesměs se jedná o všude přítomnou energii, kterou svými myšlenkami máme možnost usměrňovat.

Jakákoliv forma čerpání energie je v pořádku. Pokud nám více vyhovuje to, co je hmatatelné, dá se spočítat, je to v pořádku. Pokud upřednostňujeme to nehmatatelné – to z vyšší moci – je to také v pořádku.

Naše víra, je především víra v nás sebe sama, a z naší víry by se nikdy neměla stát posedlost, neměli bychom mít tendenci nechat se vírou spoutat jako otrok.

A také bychom neměli být otevřeni všem energiím, které se nám nabízí a které k nám přichází. Tak, jako jsou bytosti pozitivní, kladné, andělské, jsou i kolem nás entity záporné, negativní, temné.
Buďme opatrní vůči všem entitám, která se k nám přibližují, buďme silní a věrní sami sobě a nenechejme se temnem ovládat.

Náš život by měl být v harmonii, a disharmonické změny, která nás provází (pokud jsou vyloučeny odborným vyšetřením psychická onemocnění), mohou být zapříčeny entitami, které jsou nehmatatelné, jsou mezi námi a pokud jim dáme příležitost, nabalí se na nás.

Terapie pro tělo, duši i ducha – terapie SRT – zakladatelem Robert E. Detzler, pomáhá odhalit pomocí tabulek a kyvadlem negativní toky energie.

K této alternaci se zpravidla se svými klienty dostávám po výkladu karet, numerologickém rozboru a pouze za předpokladu, že jsou sami připraveni. Jakákoliv volba je vždy na nich, jsou to oni, kdo mají telefon a domluví si schůzku.

Je spousta energie kolem nás, potkáváme se, míjíme se, přejeme si, jsme šťastni, pláčeme. Je jen na nás, jak všech těchto energií využijeme pro dobro.

Vaše KOUZLA JH – Marta Lukácsová

(Článek v rámci placené inzerce. Text není redakčně upravován)