17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Výstava v Muzeu Jindřichohradecka oslaví 150. výročí Ohlasu od Nežárky

Při příležitosti 150. výročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky (1871-1942) připravilo Muzeum Jindřichohradecka výstavu, která připomíná význam tohoto krajinského listu v kontextu periodik 19. století i pro jindřichohradecký region. Návštěvníci se seznámí s historií listu, který vycházel více než sedmdesát let, jeho redakcí i s jeho významem pro komunikaci v 19. a první polovině 20. století. Na výstavě budou představeny také unikátní výtisky novin a časopisů 19. století ze sbírek jindřichohradeckého muzea i dalších institucí.

U počátků tištěných novin a časopisů v Jindřichově Hradci stál místní zámožný tiskař Alois Landfras, který v roce 1844 nahradil dosud užívané ruční lisy strojními rychlolisy. Nové stroje využíval k tisku velkých nákladů oblíbených Nebeklíčů a dalších modlitebních knih, ale hledal pro ně také další využití. S detailní znalostí tehdejší společenské situace dobře odhadl nadcházející význam periodického tisku jako tehdejšího jediného a zásadního informačního média a od roku 1844 se opakovaně pokoušel vydávat regionální noviny a časopisy. Počátkem roku 1844 vyšlo v Jindřichově Hradci první číslo německého týdeníku Neuhauser allgemeiner Anzeiger, v roce 1848 jej nahradil Neuhauser Wochenblatt a v témže roce vydal Alois Landfras také český list Ozvěna, který redigoval zdejší kaplan Jan Šrámek. Dosud není znám žádný dochovaný exemplář Ozvěny, její existenci i zánik dokládají pouze zprávy z dobového tisku. V polovině padesátých let vycházel v Jindřichově Hradci německý Neuhauser Wochenpost a počátkem roku 1863 vyšlo 13 čísel české Zvěsti

od Nežárky. Téměř po třech desetiletích pokusů o vydávání periodického tisku obdrželi zdejší obyvatelé v sobotu 7. října 1871 první číslo českého týdeníku Ohlas od Nežárky. Doba uzrála a pro pravidelné vydávání listu se shromáždil dostatek předplatitelů a odběrate-lů. Redakční program týdeníku byl podle záznamu z roku 1885 stanoven takto: „… I bude především list náš přinášeti poučivé a povzbuzující články třídám dělnickým a řemeslnickým a při tom šířiti hlavní zásady a pokyny vychovatelské. Rozumí se, že celý obsah listu bude povždy ovíván duchem vlasteneckým jakožto organ ryze českého města.“

Týdeník Ohlas od Nežárky vycházel nepřetržitě až do druhé světové války, kdy byl v roce 1942 po Heydrichiádě zakázán. Kromě aktuálních zpráv o každodenním dění z regionu, z Čech i celého světa přinášel také osobní zprávy a oznámení, dále zprávy z činnosti spolků a z kulturních a dalších společenských akcí jako byly pozvánky na diva-delní představení, výroční schůze, koncerty nebo program kina. Ohlas míval šest až osm stran s pravidelnými rubrikami a bohatými reklamními přílohami. Při uveřejňování vyhlášek obecní správy nebo informací o blížících se trzích plnil Ohlas roli klasického oznamovatele. V přílohách přinášel beletrii, zásadní byla jeho vzdělávací a naučná složka, v níž dominova-ly historické, biografické a vlastivědné příspěvky související s Jindřichohradeckem. K významným společenským událostem bývaly zvláště upraveny titulní listy. Výběr patnácti titulů z více než sedmdesáti ročníků Ohlasu, který byl pro výstavu připraven, tak prezentuje nejvýznamnější dobové změny, které ovlivňovaly život našich předků v letech 1871-1942. Jsou tak nejen živou kronikou města, ale také autentickou reflexí dobových událostí mimopražského česko-německého prostředí.

Přijměte prosím srdečné pozvání na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v 16 hodin ve výstavní síni V jezuitském semináři na Balbínově náměstí. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Smetana.

Štěpánka Běhalová (NOVUM 10/2021)