13 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

Zámecká galerie v Jindřichově Hradci hostí dílo známého sochaře a řezbáře Jiřího Netíka

Dílo známého brněnského sochaře a řezbáře Jiřího Netíka představí ve dnech 13. června až 26. září velká výstava v galerii hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

Jiří Netík je v současnosti jedním z nejznámějších českých řezbářů a sochařů. Jeho sochy zkrášlují veřejná prostranství v Brně i dalších českých městech, má za sebou celou řadu domácích i zahraničních výstav. Jedna z jeho soch byla zvolena jako oficiální dar pro papeže Benedikta XVI. a s Itálií je spjato i další významné ocenění – bronzová plaketa „Lorenzo Il Magnifico“ za 3. místo v kategorii sochařství na Bienále ve Florencii, kterou Jiří Netík získal v roce 2017.

Kastelán Jan Mikeš k výstavě dodává:

Proč právě tento autor?

Jindřichohradecký zámek je pro návštěvníky spojen především s historií a historickými interiéry i sbírkami. Díky mým předchůdcům zde ale vznikla i galerie, v níž za téměř 20 let trvání vystavovala už řada významných českých výtvarníků. Na tuto tradici bychom chtěli navázat i nyní otevíranou výstavou. Dílo Jiřího Netíka je v nejlepším slova smyslu přístupné široké veřejnosti. Myslím, že každý, nejen milovník současného umění, dokáže ocenit technické mistrovství, které umožňuje dokonale a zdánlivě snadno opracovat dřevo nebo odlít bronzovou sochu. Díky tomu věřím, že oslovíme řadu našich návštěvníků, kteří si kromě historických sbírek, rádi zajdou i na tento typ výstavy.

Jaké sochy na výstavě převládají a kolik jich bude možné vidět?

Díky vstřícnosti pana Netíka se podařilo přivézt téměř 40 soch z bronzu i ze dřeva. Řada z nich patří k nejvýznamnějším a nejznámějším v celé jeho tvorbě. Dá se říci, že pokud přijdete na tuhle výstavu, získáte výbornou představu o šíři i postupném vývoji Netíkovy tvorby. Jsou tu sochy téměř abstraktní, surrealistické i figurální. Mě osobně na všech znovu a znovu udivuje dokonalé zvládnutí materiálu, ostatně Jiří Netík začínal jako restaurátor a učil se na gotických řezbách. To všechno je na těch sochách vidět.

Výstava je zpřístupněna od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Jednotné vstupné činí 30 Kč.

Zdroj: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec