17.2 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

Zámek Nová Bystřice

Zámek Nová Bystřice

Zámek s bohatou historií v srdci České Kanady

Novobystřický zámek – původně Bystřický hrad je prvně zmiňován již ve 12. století. Od této doby jej vlastnila řada významných rodů, které se podstatným způsobem zasloužily o jeho důležitost v této lokalitě.

V současnosti se pro něj snažíme najít co nejlepší využití a ovlivnit tím jeho budoucnost.

Historie zámku v Nové Bystřici vždy bezprostředně souvisela s městem, se kterým byl hrad a později zámek spojen společným opevněním.

POČÁTEK HISTORIE ZÁMKU

První doložitelná zmínka o Bystřici pochází už z roku 1175, což z ní činí nejstarší sídlo ve stávajícím okrese Jindřichův Hradec. Konkrétně je zmiňována osada Vistritz jako součást raabského hrabství v Dolních Rakousech. Oblast byla na žádost raabských hrabat kolonizována Johanity. Po vymření hrabat z Raabsu patřila oblast rodu Zöbingů, kteří pravděpodobně ve Vistritzu nechali postavit patrně největší rotundu ve střední Evropě. Zöbingové také zřejmě založili i nedaleký hrad Landštejn, s nímž jsou dějiny Bystřice úzce spjaty.

NEDÁVNÁ HISTORIE A SOUČASNOST

V 90. letech Město N. Bystřice zámek zbrkle prodalo soukromému vlastníkovi z Brna. Ten naštěstí provedl v letech 1998 – 2008 rozsáhlé opravy střech, komínů, oken, venkovních fasád i vnitřních omítek i některých stropů a interiérů. Dosud neobjevený stavebně-historický průzkum provedla firma BRISAMM Č. Budějovice.

V současné době je zámek ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, a je jen příležitostně správcem otevřen pro objednané prohlídky a využíván pro různé kulturní akce. Nový vlastník se pro zámek snaží najít co nejlepší využití a ovlivnit tím jeho budoucnost.

Autorství k popisu a dík za něj náleží ochotným a spřízněným badatelům (Ing. Dluhoš, Mgr. Sotona, F.J. Holeček, ing. Dibala, atd.)

PANOVNICKÉ RODY A VLASTNÍCI:

Výčet důležitých evropských rodů si prohlédnete níže a přiřadili jsme k nim i jména těch vlastníků novobystřického zámku, kteří mu prospěli málo, nebo spíše ublížili (alespoň z dochovalých zdrojů tak lze dovozovat).

Naše malá země je ale důkazem toho, že i malé území ze svých řad od historie do dneška vychovalo velké lidi, kteří měli ať v rámci Evropy nebo i světa, výrazný podíl na dění a vývoji. A rozplétáním některých příběhů dojdeme zákonitě k tomu, že i velcí lidé a významné rody, měli na Novobystřicku svá sídla a zázemí, díky kterým mohli poslání národům uskutečnit. Některé z věhlasných osobností a důležitých rodů v minulosti vlastnily a ovlivňovaly i naši krajinu, a logicky i z novobystřického panství.

 • Zöbingové – První doložitelná zmínka o Bystřici pochází už z roku 1175, což z ní činí nejstarší sídlo ve stávajícím okrese Jindřichův Hradec.
 • Vítkovci Sezemovi z Landštejna – Roku 1282 se pak stalo bystřické panství součástí Čech, neboť připadlo Vítkovci Sezemovi z Landštejna.
 • Krajířové z Krajku – Volfgang Krajíř, který byl již příslušník umírněné strany podobojí a příznivec kališnického krále Jiřího z Poděbrad (†1491), založil v blízkosti hradu před r. 1490 kapli sv. Barbory jako součást obnoveného kostela sv. Petra a Pavla a nechal postavit Staré předměstí (Alte Vorstadt).
 • Lobkovitzové – Od r. 1575 se panství na Bystřici ujímá Jan starší z Lobkovitz, pokračuje Jiří z Lobkovitz, od r. 1590 do 1593 Oldřich Felix z Lobkovitz, potom Lidmila z Lobkovitz do r. 1602.
 • Vchynští z Tetova (dnes rod Kinských)
 • Fünfkirchenové – Na konci 17. století. Za jejich panství r. 1774 zámek a celé město kromě 3 domů vyhořely. Zámek už se nepodařilo po tomto požáru plně obnovit.
 • Trauttsmansdorffové – Prosperity nedosáhlo panství ani v době, kdy patřilo Terezii hraběnce Trauttsmansdorffové (1771-1847), která vlastnila panství se zámkem až do roku 1817
 • Loubal František – V letech 1807 – 1810 pražský měšťan František Loubal. Za jeho období v r. 1810 bylo údajně vytrháno železo pro použití do dvou železných hamrů, které založil v Albeři, a tím se zdi zámku začaly trhat.
 • Hochbergové – Teprve získáním panství Antonínem Josefem Tadeášem svobodným pánem (baronem) Hochbergem z Hennersdorfu v r. 1817 panství začalo prosperovat.
 • Schönburg – Waldenburg – V letech 1900 – 1909 se stal majitelem zámku princ Schönburg – Waldenburg.
 • Kernovi – Po r. 1909 pak byl zámek společným vlastnictvím vídeňské rodiny Kernů se zmocněncem Bruno Kernem.

Budoucnost zámku je to nejdůležitější co si dáváme za úkol.

Nevěříme tomu, že o budoucnosti jakéhokoliv záměru – i když je to třeba záchrana našeho Zámku – rozhodují jen konekce na vysokých místech a čekání na prozření zákonodárců. Jsme přesvědčeni, že i systematické a zdánlivě bezvýznamné snahy zapálených lidiček, dovedou rozhoupat nejen zvony, ale i osudy jich samotných a taky budoucnost takových výjimečných objektů, jako je tento Zámek.

S velkou úctou bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám na Zámku pomáhali a dosud pomáhají – aniž by museli:
Zámek Nová Bystřice