Aktuálně

Zámek Nová Bystřice

Zámek Nová Bystřice

Zámek s bohatou historií v srdci České Kanady

Novobystřický zámek – původně Bystřický hrad je prvně zmiňován již ve 12. století. Od této doby jej vlastnila řada významných rodů, které se podstatným způsobem zasloužily o jeho důležitost v této lokalitě.

V současnosti se pro něj snažíme najít co nejlepší využití a ovlivnit tím jeho budoucnost.

Historie zámku v Nové Bystřici vždy bezprostředně souvisela s městem, se kterým byl hrad a později zámek spojen společným opevněním.

POČÁTEK HISTORIE ZÁMKU

První doložitelná zmínka o Bystřici pochází už z roku 1175, což z ní činí nejstarší sídlo ve stávajícím okrese Jindřichův Hradec. Konkrétně je zmiňována osada Vistritz jako součást raabského hrabství v Dolních Rakousech. Oblast byla na žádost raabských hrabat kolonizována Johanity. Po vymření hrabat z Raabsu patřila oblast rodu Zöbingů, kteří pravděpodobně ve Vistritzu nechali postavit patrně největší rotundu ve střední Evropě. Zöbingové také zřejmě založili i nedaleký hrad Landštejn, s nímž jsou dějiny Bystřice úzce spjaty.

NEDÁVNÁ HISTORIE A SOUČASNOST

V 90. letech Město N. Bystřice zámek zbrkle prodalo soukromému vlastníkovi z Brna. Ten naštěstí provedl v letech 1998 – 2008 rozsáhlé opravy střech, komínů, oken, venkovních fasád i vnitřních omítek i některých stropů a interiérů. Dosud neobjevený stavebně-historický průzkum provedla firma BRISAMM Č. Budějovice.

V současné době je zámek ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, a je jen příležitostně správcem otevřen pro objednané prohlídky a využíván pro různé kulturní akce. Nový vlastník se pro zámek snaží najít co nejlepší využití a ovlivnit tím jeho budoucnost.

Autorství k popisu a dík za něj náleží ochotným a spřízněným badatelům (Ing. Dluhoš, Mgr. Sotona, F.J. Holeček, ing. Dibala, atd.)

PANOVNICKÉ RODY A VLASTNÍCI:

Výčet důležitých evropských rodů si prohlédnete níže a přiřadili jsme k nim i jména těch vlastníků novobystřického zámku, kteří mu prospěli málo, nebo spíše ublížili (alespoň z dochovalých zdrojů tak lze dovozovat).

Naše malá země je ale důkazem toho, že i malé území ze svých řad od historie do dneška vychovalo velké lidi, kteří měli ať v rámci Evropy nebo i světa, výrazný podíl na dění a vývoji. A rozplétáním některých příběhů dojdeme zákonitě k tomu, že i velcí lidé a významné rody, měli na Novobystřicku svá sídla a zázemí, díky kterým mohli poslání národům uskutečnit. Některé z věhlasných osobností a důležitých rodů v minulosti vlastnily a ovlivňovaly i naši krajinu, a logicky i z novobystřického panství.

 • Zöbingové – První doložitelná zmínka o Bystřici pochází už z roku 1175, což z ní činí nejstarší sídlo ve stávajícím okrese Jindřichův Hradec.
 • Vítkovci Sezemovi z Landštejna – Roku 1282 se pak stalo bystřické panství součástí Čech, neboť připadlo Vítkovci Sezemovi z Landštejna.
 • Krajířové z Krajku – Volfgang Krajíř, který byl již příslušník umírněné strany podobojí a příznivec kališnického krále Jiřího z Poděbrad (†1491), založil v blízkosti hradu před r. 1490 kapli sv. Barbory jako součást obnoveného kostela sv. Petra a Pavla a nechal postavit Staré předměstí (Alte Vorstadt).
 • Lobkovitzové – Od r. 1575 se panství na Bystřici ujímá Jan starší z Lobkovitz, pokračuje Jiří z Lobkovitz, od r. 1590 do 1593 Oldřich Felix z Lobkovitz, potom Lidmila z Lobkovitz do r. 1602.
 • Vchynští z Tetova (dnes rod Kinských)
 • Fünfkirchenové – Na konci 17. století. Za jejich panství r. 1774 zámek a celé město kromě 3 domů vyhořely. Zámek už se nepodařilo po tomto požáru plně obnovit.
 • Trauttsmansdorffové – Prosperity nedosáhlo panství ani v době, kdy patřilo Terezii hraběnce Trauttsmansdorffové (1771-1847), která vlastnila panství se zámkem až do roku 1817
 • Loubal František – V letech 1807 – 1810 pražský měšťan František Loubal. Za jeho období v r. 1810 bylo údajně vytrháno železo pro použití do dvou železných hamrů, které založil v Albeři, a tím se zdi zámku začaly trhat.
 • Hochbergové – Teprve získáním panství Antonínem Josefem Tadeášem svobodným pánem (baronem) Hochbergem z Hennersdorfu v r. 1817 panství začalo prosperovat.
 • Schönburg – Waldenburg – V letech 1900 – 1909 se stal majitelem zámku princ Schönburg – Waldenburg.
 • Kernovi – Po r. 1909 pak byl zámek společným vlastnictvím vídeňské rodiny Kernů se zmocněncem Bruno Kernem.

Budoucnost zámku je to nejdůležitější co si dáváme za úkol.

Nevěříme tomu, že o budoucnosti jakéhokoliv záměru – i když je to třeba záchrana našeho Zámku – rozhodují jen konekce na vysokých místech a čekání na prozření zákonodárců. Jsme přesvědčeni, že i systematické a zdánlivě bezvýznamné snahy zapálených lidiček, dovedou rozhoupat nejen zvony, ale i osudy jich samotných a taky budoucnost takových výjimečných objektů, jako je tento Zámek.

S velkou úctou bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám na Zámku pomáhali a dosud pomáhají – aniž by museli:
Zámek Nová Bystřice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít