13.9 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #1

Rubrika nazvaná Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou představí zajímavé předměty, které uchovává ve svých sbírkách městské muzeum. Chápeme tuto formu jako další možnost (vedle stálé expozice či krátkodobých výstav) zpřístupnit zájemcům z řad nejširší veřejnosti sbírkový fond kamenického muzea.

Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #1Jedná se o nástroj, který si úplně přesně definovat netroufnou ani odborníci. Podle nich jej lze zařadit mezi pouťové kolovrátky (flašinety), ale vzhledem k tomu, že dynamiku hry není možné řídit klikou, dá se považovat i za varhanový stroj. V každém případě se jedná o unikát mezi hudebními automaty. Nástroj byl zhotoven kolem poloviny 19. století a jeho tvůrcem je kamenický občan František Zeman (pradědeček bratří Čečků, majitelů truhlářství v ulici Na Sušírně). Narodil se v roce 1798 (zemřel v roce 1869). Vyučil se hodinářem, doma se seznámil s truhlářským řemeslem a nějaký čas pracoval v Kutné Hoře v dílně na výrobu varhan. Jako zdatný hudebník uměl hrát na řadu nástrojů, včetně varhan. Po návratu do Kamenice se věnoval výrobě flašinetů a opravám varhan. Varhanový stroj uchovávaný v muzeu definitivně dokončil v roce 1864 a absolvoval s ním tři cesty „po světě“, kde budil velkou pozornost.

Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #1Nástroj má vpředu v prosklené vitríně sedící postavu chlapce hrajícího na příčnou flétnu. Pozadí tvoří reliéfní polychromovaná kulisa divadelního pódia z lipového dřeva se zlacenými prvky. Za ní je skryt ovládací mechanizmus figury chlapce a flétnový stroj s vertikálně uloženými píšťalami. Odborníci oceňují mj. složitou pohybovou mechaniku figury, která při hře hýbala jak nohou do taktu, tak i hlavou a dokonce jednotlivými prsty. Vše je ovládáno pomocí mosazných drátků, vedených korpusem sedícího chlapce a ústících v dřevěné hřídelové desce, kterou uvádí do pohybu samostatný pérový mechanizmus s mosaznými pastorky, umístěnými v dřevěné skříňce. Ovládání je propojeno s mechanikou hracího válce a tím je dosaženo synchronizace pohybu flétnisty s hudbou. Varhanový stroj je dlouhodobě nefunkční, odhadované náklady na jeho restaurování se pohybují kolem 500 tisíc korun. Vidět jej můžete ve stálé expozici muzea na zámku.

Petr Pech – Foto: Archiv muzea – (Zpravodaj Kamenice nad Lipou 3/2018)