18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Je čas díků | Otevřená OKNA

Motto:

„Existují civilizace, jež si váží moudrosti – existují ale i ty, které ji umenšují, upřednostňují bohatství a moc. Nakonec ale zaniknou.“ Charlotte Gray

Čas, kdy slavíme dvacáté výročí, přináší také čas ohlédnutí a zamyšlení nad událostmi, které se staly, ale také nad setkáním s lidmi, kteří nám prospívali a naši práci posouvali dál. Žádné společenství nemůže existovat samo o sobě – každé je součástí širší komunity a buď jej komunita přijímá a rozvíjí, nebo společenství upadá. My máme velký důvod k díkům. Nedokážeme zde vyjmenovat všechny, kteří nás kdy podpořili – to je vždy věcí aktuální výroční zprávy. Ale můžeme Vás informovat o těch, kterým jsme poděkovali během benefičního koncertu v chrámu Nanebevzetí panny Marie.

V první řadě jsme poděkovali Městu Jindřichův Hradec, které nás různými formami podporuje celých dvacet let. Ocenění si převzal pan starosta Michal Kozár. Další poděkování směřovalo k římskokatolické farnosti, která organizaci poskytla zázemí pro řadu benefičních akcí, a také zde každý druhý měsíc probíhají ekumenická setkání s modlitbami za pomáhající organizace. Poděkování si převzal regenschori Tomáš Petrů. Janě Vojáčková byla oceněna za dlouholetou nezištnou podporu organizace  při benefičních akcích, práci ve správní radě  a vynikající koordinaci D-klubu. Jana Krausová přijala díky za dlouholetou podporu organizace formou darování uměleckých krajek na benefiční aktivity a péči o vynikající hudební rozvoj klientů organizace. ZUŠ Vítězslava  Nováka  přijala ocenění za dlouholetou podporu práce organizace formou benefičních koncertů. Ocenění převzal pan ředitel Vojtěch Maděryč. Rotary club Jindřichův Hradec byl oceněn za dlouholetou podporu práce organizace formou benefičních aktivit. Manželé Nela a Martin  Kukačkovi a Vojtěch Duba přijali díky  za dlouholetou podporu táborů formou prožitkových aktivit a za finanční podporu organizace.  Manželům Marii a Pavlu Mottlovým  jsme poděkovali za dlouholetou práci ve správní radě a za podporu benefičních aktivit formou darování práce a uměleckých předmětů, za dlouholetou podporu a spolupráci při realizaci benefičních akcí. Skupina LUCKY  převzala ocenění za dlouholetou podporu práce organizace formou hudebních produkcí na benefičních plesech. Bohumilu Rodovi jsme poděkovali za mnoholetou podporu práce organizace formou darování uměleckých předmětů do benefičních aktivit. PhDr. Jitce Čechové  jsme předali poděkování  za významnou organizační podporu při vzniku organizace a průběžnou podporu  během jejího rozvoje.

Mnozí z oceněných se předem bránili a vyjadřovali se v tom smyslu, že „to je přeci samozřejmé“. Žádná dobrá vůle není úplně samozřejmá. A také významná a dlouholetá podpora nebývá úplně častá. Žijeme v době, kdy si mnoho lidí na spoustu věcí stěžuje, jsou plní kritiky a nadávání. Tento způsob myšlení nám není blízký. Máme za to, že Otevřenosti, Komunikaci, Naději a Aktivitě se moc hezky daří tam, kde si lidé umějí vzájemně poděkovat, ocenit se a povzbudit. A tak, milý čtenáři, který jsi dočetl až sem – děkujeme za Tvůj čas, pochopení a přízeň!

Drahomíra Blažková