10.3 C
Jindřichův Hradec
25.05. 2024
Články

Malá technická univerzita a Malý badatel – programy pro děti MŠ a ZŠ

Pro děti z mateřských a žáky ze základních škol z Jindřichohradecka jsou připraveny programy na rozvoj polytechnické výchovy a badatelství. Projekt MAP Jindřichův Hradec IV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání. Jedním z hlavních cílů projektu je zavádění moderních forem výuky do škol. Žáci mají možnost zažít nové metody v připravených programech, pro pedagogy jsou připraveny vzdělávací semináře, workshopy a praktické ukázky výuky formou moderních didaktických způsobů. Jedním z cílů projektu je také propojování vzdělávacích organizací, které na Jindřichohradecku působí.   

Takovým příkladem je program Malé technické univerzity. Ten probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Jindřichův Hradec. Mateřské školy mohou využít program na celé dopoledne, kde se děti seznámí nejen s technickým světem kolem nás (Malá technická univerzita), ale také navštíví knihovnu a některou z vybraných lekcí, které knihovna pro malé čtenáře nabízí. Malá technická univerzita nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjí v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti, pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinují se jednodušší aktivity s náročnějšími. Cílem je rozvíjet pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové vnímání a jemnou motoriku. Programy knihovny jsou zaměřeny samozřejmě na podporu čtenářské gramotnosti, ale také na rozvoj kritického myšlení, sociálních a komunikačních dovedností.

Ve spolupráci s luční školkou Živě v trávě a Krafferovou zahradou jsou připraveny také programy na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj. Z žáků se během programu stávají badatelé. Objevují přírodu, upevňují si své znalosti a společně se zkušenými lektorkami bádají a zkoumají různé přírodní zákonitosti. Programy probíhají ve venkovním prostředí, v Krafferově zahradě v centru Jindřichova Hradce.

Projekt MAP Jindřichův Hradec IV, r.č. 02.02.02/00/23_017/0008302 realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od ledna 2024 do prosince 2025. Díky finanční podpoře Ministerstva školství a Evropské unie se tak pedagogové, žáci i rodiče a veřejnost dočkají v průběhu dvou let řady zajímavých akcí, které jsou plně hrazeny z projektu, jsou tedy pro účastníky zdarma. O projektu MAP Jindřichův Hradec IV a plánovaných akcích můžete zjistit více na www.ucenivceskekanade.cz.

MAS Česká Kanada o.p.s.