15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Lomnice součástí schwarzenberského panství (Historie Lomnice nad Lužnicí)

předchozí část: ,,Povýšení na město a rozvoj rybníkářství

Po vymření rožmberského rodu získávají Lomnici nakrátko Švamberkové. Ti ovšem po Bílé hoře přišli nejen o toto panství, ale o veškerý majetek. Propadlé třeboňské zboží si ponechal vítězný císař Ferdinand II. Doposud prosperující město doplatilo krutě na válečné akce třicetileté války. Již 8. listopadu roku 1618 se jihozápadně od Lomnice strhla devítihodinová bitva, trvající až do noci. V ní bylo poraženo císařské vojsko a jeho velitel Buquoy byl nucen dát se na kvapný ústup. Uprostřed léta 1619 však císařští přitáhli k Lomnici znovu. Obyvatele ztýrali a oloupili. Jen výpalné 500 kop grošů zachránilo město před ohněm. Avšak ne na dlouho.

Dne 15. srpna 1619 přepadly Lomnici tlupy císařského vojska a obrátily ji v popel. Následky třicetileté války byly nedozírné. Ze 113 osedlých v Lomnici zbylo pouze šestnáct. 0 tom, jak velkou ránou byla Lomnice válkou zasažena, svědčí skutečnost, že v roce 1679 tu bylo napočítáno šedesát domů spálených a pustých, a dokonce ještě roku 1753, to je po sto třiceti letech, zůstávala stále část domů neobydlena. Z těžkých následků války se obyvatelstvo města zotavovalo jen velmi pomalu.

Roku 1660 koupili třeboňské panství a tím i Lomnici Schwarzenbergové. I když velká většina obyvatel Lomnice a okolí se živila zemědělstvím, i zde se postupně rozvíjí obchod a řemesla. K pokusům o pronikavější hospodářský rozvoj Lomnice dochází teprve až v prvních desetiletích devatenáctého století. Ale i tak městečko a jeho okolí zůstávají hospodářsky zaostalé a téměř výhradně zemědělské. K první snaze vybudovat v Lomnici průmyslový podnik došlo v roce 1831, kdy za souhlasu představitelů obce byla Janem Bílkem postavena továrnička na výrobu papíru. V této době dochází v Lomnici nad Lužnicí také k založení drobných manufakturních výroben kuřáckých potřeb a knoflíků z perletě. Také výrobky z rákosu a orobince přinášejí obživu několika domáckým dělníkům a dělnicím. Dalším pokusem o založení průmyslu v Lomnici byla výroba slaměných obalů na homolový cukr, který se vyvážel do Egypta a do jiných zámořských zemí. Jejich výrobou se zaměstnávalo ve třísměnném provozu až dvacet pět dělnic.

Zdroj: Město Lomnice nad Lužnicí