14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Reality

Město Lomnice nad Lužnicí nabízí k pronájmu provozovnu občerstvení/restaurace

Město Lomnice nad Lužnicí tímto zveřejňuje svůj záměr pronájmu:

objektu č.p. 627 v ulici Zámecká v Lomnici nad Lužnicí, který je součástí pozemku parc. č. st. 877/1
v obci a v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí, a to za účelem provozování občerstvení/restaurace
se všemi právy a povinnostmi:

  • 1. NP 209,65 m2 – výlučné užívání
  • 2. NP 234,2 m2 – výlučné užívání
  • dvorek 177 m2 – výlučné užívání

Možnost osobní prohlídky výše uvedených nebytových prostorů je možné uskutečnit po přechozí telefonické
domluvě (tel.: 724 157 968).

Tento záměr je zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce. Zájemci se k tomuto záměru pronájmu mohou vyjádřit a předložit své nabídky preferovaně do datové schránky města attbcy5 anebo je adresovat na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí.