14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Ohlédnutí za rokem 2023 v Muzeu Jindřichohradecka

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum JindřichohradeckaRok 2023 byl druhým rokem po covidové pandemii. Práce našeho muzea již probíhala zcela ve své tradiční podobě. Jediným negativním důsledkem pandemie je, že se dosud zcela nepodařilo obnovit dřívější návštěvnost. Rok 2022 znamenal obrat, kdy došlo po předchozích dvou letech k mírnému růstu počtu návštěvníků. Tento růst se v uplynulém roce zrychlil, nicméně průměrné návštěvnosti ve výši 70.000 osob muzeum stále ještě nedosáhlo. Lze se však realisticky domnívat, že rok 2024 bude pro naše muzeum znamenat i v tomto ohledu restituci předcovidových poměrů. Oba organizační úseky muzea, tj. odborný i ekonomicko-provozní, pracovaly „naplno“.

Na odborném úseku práce se sbírkou muzea a na její prezentaci probíhala v standardních rozměrech, muzeum realizovalo obvyklé množství výstav, přednášek, koncertů a dalších akcí. K tradičním velkým akcím pro veřejnost, tj. Velikonoční veselici, folklornímu festivalu, sportovní akci Běž na věž a Jinohrátkám, přibyl již VI. ročník mezinárodní soutěžní výstavy betlémářů Nožík Tomáše Krýzy, spolu s odbornou konferencí zaměřenou na české betlémářství.

Sbírka muzea byla obohacena o několik desítek sbírkových předmětů. Patrně nejvýznamnějšími akvizicemi uplynulého roku byl obraz Emy Destinnové od malíře Eduarda Kasparidese a luxusní perkusní lovecká dvojka od jindřichohradeckého puškaře Antona Kramera.

Publikační činnost proběhla v tradičním rozsahu. Mimo obvyklý rámec této činnosti je zdařilá publikace Poklady Muzea Jindřichohradecka, kolektivní dílo kurátorů muzejní sbírky.

Jak je již výše uvedeno, na ekonomicko-provozním úseku stále zbývá dluh v návštěvnosti. Jsou však dobré předpoklady, že se i zde poměry zlepší. V roce 2022 se vrátily české organizované zájezdy, což se v roce 2023 dále zlepšilo a navíc se začali opět objevovat návštěvníci z ciziny.

Finanční hospodaření se po přibližně čtyřech letech dostalo do obvyklých kolejí a muzeum nemuselo řešit žádný zásadní finanční problém. Muzeum na konci roku 2023 dosáhlo malého kladného hospodářského výsledku. Je nutno poděkovat zřizovateli muzea, jímž je Jihočeský kraj, že za všech okolností zachovává podmínky pro plnohodnotnou práci našeho muzea.

Zásadní událostí roku bylo pro muzeum dokončení restaurování Krýzových jesliček. Po sedmi letech usilovné práce pracovníků muzea obou úseků a externích firem a restaurátorů a po vynaložení značných prostředků byly jesličky veřejnosti představeny v loňském říjnu. Restaurování bylo vedeno i snahou o rehabilitaci původní podoby jesliček, která značně utrpěla instalací v roce 1968. Podle reakce veřejnosti lze soudit, že záměry muzea byly zcela naplněny.

Rok 2023 byl opět po čtyřech rocích rokem standardním s obvyklými úkoly, problémy a úspěchy.

Děkuji jménem všech pracovníků muzea všem osobám a institucím, které naše muzeum v uplynulém roce 2023 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal (NOVUM 2024/01)