13 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

Organizace Metha oznamuje ukončení služby terénního programu v J.Hradci

Organizace Metha, která působí na Jindřichohradecku od roku 2005, poskytuje síť protidrogových služeb. Jedná se o programy prevence pro žáky ve školách, poradnu pro drogově závislé a jejich blízké osoby, dále službu podpory rodin, které jsou v tíživé životní situaci a službu terénní program Harm Reduktion (HR). Možná si někteří vzpomenou na pravidelné Dny zdraví, kdy pět let po sobě mohli žáci a studenti škol města Jindřichův Hradec strávit den plný zábavy, kvízů, bruslení na polymeru nebo kulturní program s panem Janem Vodňanským, aby se zábavnou zážitkovou formou dověděli pravdivé informace o tom, jak závislost vzniká a jaká jsou rizika užívání návykových látek.

METHA, z ú.Chtěli bychom vám přiblížit službu terénní program HR, který je více jak 12 let realizován přímo ve městě J. Hradec. Pokud o této službě slyšíte poprvé, je to pro nás dobrý ukazatel. Jedná se o anonymní službu, poskytovanou skryté populaci uživatelům. Jde o výměnný program injekčních setů uživatelům drog, práce s klientem na zlepšení jeho sociální situace nebo pomoct klientovi k motivaci a změně jeho dosavadního života. Dalším ukazatelem, že služba dobře pracuje je, že se ve městě na pískovištích nepovalují injekční jehly, služba je skrytá a anonymní a tím bezpečná pro klienty, kteří ji mohou využívat.

Sociální služby v ČR jsou ve větší míře poskytované neziskovými organizacemi, které se z více zdrojů snaží služby finančně udržet a všechny příjmy jdou na jejich provoz. Povinností státu je služby zajistit, tedy je financovat z veřejných zdrojů, tedy hlavně z našich daní. Takzvané dotace na sociální a jiné činnosti spravují obce, města, kraje a ministerstva. Podle doporučení a metodiky protidrogové politiky Jihočeského kraje se mají obce a města podílet minimální částkou na obyvatele 5,-Kč/rok. Téměř mizivá částka. Bohužel ne vždy jsou na místech pro rozhodování k přidělování dotací kompetentní odborníci, kteří umí zastupitelům podat odborné podklady tak, aby mohli správně rozhodnout. Financování protidrogových služeb podléhá politickému ladění a tak je významnější se ukazovat na veřejnosti např. s vlakem s pověstí pochybné drogové prevence, než finančně podporovat služby, kde zásluhy „pro veřejnost“ nejsou tak dobře viditelné.

Vedení města J. Hradec a vedení sociálního odboru se tak může pravidelně místo minimální finanční částky a podílu 11,5 % , podílet necelým 1%. Z našeho pohledu se nejedná o efektivní čerpání veřejných peněz, ale jde i o celkový přístup města a zejména vedení odboru sociálních věcí, které by mělo dát kompetentní podklady k dotačnímu řízení ke schvalování dotací na protidrogovou politiku, což se zjevně neděje.

Pracovníci organizace Metha se rozhodli, že předají službu terénního programu HR jiné organizaci, která sice bude služby poskytovat, ne však v takovém rozsahu. Nicméně o klienty bude částečně dále postaráno. Organizace bude dál poskytovat ostatní uvedené služby, které můžou občané J. Hradec nadále využívat.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem občanům, příznivcům a ostatním osvíceným úředníkům, kteří nepodléhají politickým ani citovým laděním, jsou profesionálové, finančně a morálně nás nadále podporují.

Na další spolupráci se těší Mgr. et Bc. Božena Havlová, ředitelkahttps://hradeczije.cz/metha/