Aktuálně

METHA, z ú.

METHA, z ú.

Organizace Metha z.ú. pomáhá osobám a rodinám s dětmi, které by se mohly dostat, nebo se již dostaly do tíživé životní, zdravotní a sociální situace. Podporuje osoby ohrožené sociálním znevýhodněním nebo vyloučením. Vytváří nabídku poradenství a terapeutické činnosti pro rodiny s dětmi a pro všechny občany znevýhodněné sociálním prostředím nebo nedostatečnou schopností zvládat osobní či společenský život.

Organizace je určena k podpoře a pomoci osobám zneužívající návykové látky, nebo na těchto látkách závislých, osobám s jinou formou návykového chování, které je spojeno s faktickými nebo potenciálními nepříznivými sociálními dopady, přímo na tyto osoby nebo jejich okolí.


Metha, z.ú. poskytuje tyto služby:

Ve všech službách naleznete:

 • Krizové intervence
 • Individuální poradenství
 • Sociální a základní zdravotní poradenství
 • Odborné, adiktologické poradenství
 • Materiální pomoc, šatník a drobné zařízení do domácnosti, hračky pro děti.

Prevence zneužívání návykových látek a prevence ostatního rizikového chování u školní mládeže (šikana, záškoláctví, hráčství, výchovné problémy). Programy poskytované přímo ve školách.

Adiktologická poradna – poradna pro osoby a jejich blízké, které vykazují rysy závislostního chování na alkohol, léčiva, ilegální návykové látky, gambling, sázkařství. Cílem adiktologického poradenství je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života, zlepšení sociálního, zdravotního a psychického stavu osob ohrožených závislostí, rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů.

 • Kontakt: +420 775 567 704, havlova@osmeta.cz
 • Provozní doba: Po předchozí telefonické domluvě
 • Středa: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

Podpora rodin s dětmi v evidenci OSPOD – pomoc rodinám, které jsou dlouhodobě v krizových životních situacích, které nedokážou sami řešit, a mohlo by dojít k riziku ohrožení vývoje dítěte nebo jeho umístění do ústavních zařízení.

METHA, z ú.

Terénní program Harm Reduction – kontaktování a pomoc osobám, skryté populace uživatelů drog, s cílem snížit rozsah jejich rizikového chování.

 • Kontakt: +420 775 567 704-5, tpmeta@centrum.cz
 • Provozní doba: Na telefonu téměř nepřetržitě
 • Pondělí: 8:30 – 17:00 – ORP Dačice a Jindřichův Hradec
 • Úterý: 9:00 – 17:30 – ORP Třeboň a Českovelenicko
 • Středa: 8:30 – 17:00 – ORP Dačice a Jindřichův Hradec
 • Čtvrtek: 9:00 – 17:30 – ORP Třeboň a Českovelenicko
 • Pátek: 8:00 – 16:30 – ORP Dačice a Jindřichův Hradec

Kontakt:
Metha z.ú., Pravdova 837/II, 37701 Jindřichův Hradec
E-mail: havlova@osmeta.cztpmeta@centrum.cz
Tel: +420 775 567 704 – 6
Web: www.osmeta.cz