14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Adamovo stavení – prohlídkový okruh | Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Adamovo stavení - prohlídkový okruh | Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Kabinet hraběnky ve věži „Osmihrance“, I. patro Adamova stavení

Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z velkolepě vystavěné rezidence spravovali své rozlehlé panství Slavatové a Černínové. Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondelu.

Okruh vede reprezentačními prostorami prvního patra renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století. Renesanční, tzv. Zelené pokoje s nástěnnými malbami z 80. let 16. století a malovanými kazetovými stropy jsou vybaveny dobovým zařízením a portréty mocných majitelů zdejší usedlosti pánů z Hradce a rovněž portréty příslušníků rodiny Slavatů. Stěny Rožmberské chodby a dalších pokojů zdobí krom fiktivního portrétu Bílé paní další obrazy, z nichž mnohé pochází ze slavné černínské sbírky uměleckých předmětů. Významné místo mezi nimi zaujímá plátno českého barokního malíře Petra Brandla, „Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím“.

Adamovo stavení - prohlídkový okruh | Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Audienční pokoj

Druhá polovina okruhu vede prostorami zařízenými v barokním, rokokovém i klasicistním stylu a blíže připomíná životní styl, zájmy i záliby příslušníků rodu Černínů. Zvláště hezký výhled na celé třetí nádvoří se naskýtá při průchodu přes Velké arkády. Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondelu, unikátní stavbě s bohatou a tajemnou vnitřní výzdobou, který je právem považován za perlu manýrismu střední a severní Evropy. Rondel, ač jediný svého druhu patří rovněž k nevelkému počtu dnes již jen částečně dochovaných staveb, užívaných k reprezentaci moci a kulturní vyspělosti šlechtického dvora, jejichž konstrukce umožňovala prezentovat tzv. Skrytou hudbu.

Trasa A – Adamovo stavení je v měsíci dubnu otevřeno pouze po dobu trvání výstavy „Splašená vejce“ od 7. do 16. 4. Ve zbytku měsíce je připraven Výběrový okruh.

V měsících duben, květen, červen a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 6.-30. 6. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
1. 7.-31. 8. út–ne 9.00 – 16.30
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.15

Časy uvedené jako konce otevírací doby jsou časy ZAČÁTKŮ posledních prohlídek. V měsících duben, květen, červen, září a říjen dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Vstupné

Text a foto: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec