22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Edukační programy v Muzeu Jindřichohradecka pro školní rok 2023/2024

Nabídka edukačních programů pro mateřské, základní i střední školy se v našem muzeu každý rok rozšiřuje o zajímavé novinky. Tou letošní novinkou je hravý interaktivní program vhodný zejména pro mateřské školy a I. stupně základních škol, který doplňuje probíhající výstavu Šerka, šáší, měchura, to je naše kultura.

Program zábavnou formou přibližuje tradiční dochované lidové zvyky z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Žáci poznávají tradiční zvykoslovné předměty, dochované lidové zvyky, slavnosti a tradice. Další novinkou je inovovaný edukační program věnující se historii a zajímavostem, které jsou spjaty s kostelem sv. Jana Křtitele, nejstarším gotickým kostelem v Jindřichově Hradci. Žáci se seznámí s hlavními prvky gotiky (kaple sv. Mikuláše jako perla vrcholné gotiky v jižních Čechách), s bohatou výzdobou kostela, která se řadí k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství poloviny 14. století. Program je obohacen o pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů, o práci s interaktivní tabulí a o výtvarný koutek. I nadále jsou v nabídce velmi oblíbené edukační programy, které jsou určeny zejména pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií např. interaktivní edukační program Život v době lucemburské – střední Evropa předhusitská. Součástí programu je nejen poutavá prezentace, pracovní listy, práce s interaktivní tabulí, ale zejména archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků.

Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet a osahat. Vybrat si můžete i edukační program věnovaný Landfrasově tiskárně, nejvýznamnější mimopražské tiskárně 19. století či program J. A. Komenský ve sbírkách muzea. Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností Jana Amose Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s možnostmi digitálního přístupu do muzejní knihovny, s postupem restaurování a ochrany tisků. Součástí programu je i prohlídka unikátních původních tisků Jana Amose Komenského ze sbírek našeho muzea, např. dvě cenná vydání Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěné v Praze v roce 1667 a 1669. Žáci a studenti si mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Nebývalému zájmu se těší i každoroční vánoční a velikonoční workshopy. Kromě stálých edukačních programů lze připravit dle vzájemné domluvy program šitý na míru dle aktuálních potřeb pedagogů. Na veškeré programy je nutné se předem objednat telefonicky 702 208 639 nebo mailem [email protected].

Martina Machartová