25.4 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

Poklady muzea Jindřichohradecka | Úvod

Do roku 2024 vstupujeme s novým seriálem, a to s představením sbírkového fondu Muzea Jindřichohradecka, jehož současná podoba se odvíjí od roku 2002, kdy došlo podle požadavků „Zákona o ochraně sbírek muzejní povahy“ k registraci sbírky Muzea Jindřichohradecka do systému Centrální evidence sbírek (CES), vedeného pod Ministerstvem kultury České republiky.

V CES tak byla zaregistrována „Sbírka Muzea Jindřichohradecka“, která v sobě zahrnovala veškeré sbírkové předměty do té doby ve sbírce zapsané. Samotná sbírka byla při této příležitosti rozčleněna na podsbírky a fondy. Toto členění se prakticky až na drobné změny dochovalo do současnosti. V současnosti se jindřichohradecká muzejní sbírka dělí na dvanáct podsbírek – archeologická, historická, etnografická, fotografie, knihy, militaria, negativy a diapozitivy, numismatická, písemnosti a tisky, umělecké řemeslo, věda, technika a průmyslová výroba a výtvarné umění. Mezi nejpočetnější fondy patří například fond Pohlednice z podsbírky písemnosti a tisky s téměř 10 000 evidenčními čísly, dále fond Národopis z etnografické podsbírky s téměř 5 000 evidenčními čísly. K rozsáhlejším fondům pak patří fondy Kramářské tisky, Jindřichohradecké tisky, Tisky do roku 1900, Tiskařské štočky a Fotografie. Celkový počet evidenčních čísel celé sbírky se všemi podsbírkami a fondy činil ke konci roku 2023 téměř 80 000 evidenčních čísel, přičemž skutečný počet jednotlivých kusů předmětů dosahuje v současné době více jak 100 000 kusů. Každoročně je sbírka Muzea Jindřichohradecka obohacována přibližně o tisícovku nových sbírkových předmětů, které jsou získávány darem či koupí. Celá sbírka je pravidelně v desetiletých cyklech inventarizována.

Obsáhlou sbírku Muzea Jindřichohradecka odborně zpracovává šest kurátorů. Každý kurátor má na starost několik fondů, které musí obhospodařovat, což znamená nejenom správně provádět jejich evidenci, ale také zabezpečovat vhodné podmínky pro uložení exponátů, zajišťovat jejich restaurování a konzervaci a také je využívat pro prezentaci na výstavách a v expozicích. V současné době se pro zpracování sbírky využívá různých počítačových programů, které pomáhají rychlejšímu vyhledávání předmětů a pomáhají jejich zpracování. Muzeum Jindřichohradecka využívá programu MUSEION. Zároveň s využíváním tohoto programu probíhá digitalizace, která pomocí digitální fotografie a skenování, zachycuje podobu jednotlivých
sbírkových předmětů. Všechny tyto technologie pomáhají s prací se sbírkovými předměty a přispívají k jejich ochraně. Muzeum Jindřichohradecka vydalo v závěru minulého roku reprezentativní katalog s představením jednotlivých sbírkových fondů, z nichž to nejzajímavější vám budeme postupně přinášet v našem seriálu.

Alexandra Zvonařová (NOVUM 2024/1)