2.6 C
Jindřichův Hradec
25.04. 2024
Uncategorized

Setkání u pomníku slovanských věrozvěstů | Světlá u Studené

Letošní setkání bude ve znamení připomenutí tradic kraje pod Javořicí a osobnosti spisovatelky Vlasty Javořické.

Vážení a milí přátelé,

zveme Vás na tradiční poutní setkání u pomníku slovanských věrozvěstů sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje nad Světlou pod Javořicí . Pomník byl zbudován v roce 2013 u příležitosti 1.150 letého výročí jejich příchodu na Velkou Moravu a poté byl slavnostně vysvěcen.

Letošní setkání bude ve znamení připomenutí tradic kraje pod Javořicí a osobnosti spisovatelky Vlasty Javořické.

Tradiční setkání u pomníku

se koná v neděli 2. července 2023 ve 14 hodin.

Pořad : Uvítání poutníků

Proslov k tématu

Duchovní slovo

Sborový zpěv

Závěrečné slovo

Volné posezení na krásné vyhlídce s příležitostí k osobním setkáním

Setkání se koná za každého počasí. Kdo vlastní kancionál, nechť jej vezme s sebou. V pořadu jsou zařazeny cyrilometodějské hymny Bože, cos ráčil a Ejhle, oltář. Při slunečném počasí i při ev. srážkách je vhodné si vzít deštník nebo pláštěnku. V obci bude pro účastníky připravena možnost zakoupení občerstvení. Žádáme ty, kdo přijedou na setkání po vlastní ose, aby své dopravní prostředky ponechali zaparkované v obci a nevydávali se s nimi na polní cestu vedoucí k pomníku. Ten se nachází cca 800m daleko při cestě vedoucí z obce od stodol hospodářství pana Oldřicha Rasochy (za nimi stojí v louce jako orientační bod nová zelená stavba odradonovací vodárny), a poté cestou nad budovou kravína lukami k lesu pod horou Javořicí (837m). Počátek cesty v obci bude označen. Odměnou za námahu spojenou s vaší procházkou k pomníku Vám bude otevírající se vyhlídka na jihozápadní horizont posledního výběžku Jihlavských vrchů s vrcholy (od jihozápadu ) : Pivničkami (758m), Hradiskem (769m) a Bradlem (671m) u Olší na jihovýchodě.

Štastnou cestu vám přeje a na setkání se těší

Jiří Plocek