2.6 C
Jindřichův Hradec
25.04. 2024
Články

Státní okresní archiv J.Hradec a muzeum Jindřichohradecka zvou na výstavu ,,Gymnasium 1923“

„Pro ústav náš bude však se vzpomínkou na první léta vlastního státu a republiky na věčné časy spojen také pocit vděčnosti za splnění dlouhého marného snu. Mladý náš stát těžkými krisemi sociálními, politickými i finančními značně tísněný, vystavěl nám nádhernou školní budovu, jednu z prvních v celé republice vůbec a zahojil tak dlouho bolavou ránu, utišil starý stesk, vyvedl nás z temných kobek do místností vzdušných, světlých a slunných a tím zakončeno dlouholeté, tísnivé a trapné provisorium.“ Těmito slovy ve své studii k historii gymnázia v letech 1895-1925 zavzpomínal na spletitou cestu k nové budově školy její bývalý žák a později i profesor PhDr. Alois Krb. Zázemí zmiňovaného ústavu bylo již po dlouhou dobu předmětem stížností nejen z řad ředitelů školy. Neutěšená situace se výrazněji začala řešit zhruba od 60. let 19. století. Mezi předkládanými řešeními se počítalo s přestavbami a přístavbami v budově na Balbínově náměstí, v dnešním sídle Muzea Jindřichohradecka, a později se začaly hledat vhodné pozemky pro vystavění úplně nové školní budovy. V návrzích se uvažovalo o umístění na pozemcích v Jarošovské nebo Růžové ulici. Pozemky se nakonec jevily problematické jak z hlediska finančního, tak i technického. V květnu 1912 došlo ke svolání stavební komise na pozemek v Jablonského sadech, který byl po bouřlivých diskuzích nakonec vybrán jako nejlépe vyhovující. Pár dní před atentátem na Františka Ferdinanda d´Este byl na pozemku objeven vyhovující zdroj užitkové vody, události června 1914 a následné čtyři válečné roky však veškeré stavební plány zastavily. První poválečné roky si vyžádaly hodně sil a odhodlání nejen z řad členů jindřichohradecké městské rady, docházelo k nelehkým jednáním, řadě ústupků či kompromisů, ale 31. ledna 1921 se mohlo konečně začít se stavbou. I přesto, že ani tato etapa nebyla bez problémů a jednoduchá, podařilo se nový školní rok 1923/1924 zahájit ve vytoužené nové budově, která nese rukopis známého architekta Bedřicha Bendelmayera. Školní rok 2023/2024 na jindřichohradeckém gymnáziu se zajisté ponese v duchu oslav. Státní okresní archiv ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka se připojí výstavou, která připomene nelehkou cestu ke vzniku jednoho z architektonických skvostů v našem městě. Výstava bude k vidění ve dnech 1. a 2. září v budově gymnázia v Husově ulici a poté v rozšířené verzi od 5. září do 8. října v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

Kromě archiválií vztahujících se k výstavbě školy si návštěvníci budou moci „prožít“ první školní rok strávený v nové budově. Prostřednictvím dobových školních dokumentů a fotografií se seznámí nejen se životem stráveným v lavicích, ale i s celou řadou hudebních a sportovních počinů, na nichž se studenti a studentky aktivně podíleli. Pozorný čtenář si možná uvědomí, že student 21. století se od svých předchůdců až tolik nezměnil.

Marta Leblová (NOVUM 2023/09)