10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Dar společně prožitého času | Otevřená OKNA

Motto:

„Život nelze předstírat. Život nelze hrát. V životě bychom měli hledat podstatu svého bytí.“ LAO-C´ (6. století př. N. l.

            Jsme s Vámi dvacet let. Různými způsoby. Můžeme se potkávat na společných akcích, skrze výrobky našich rukou, skrze slova svědectví o našem životě v článcích, skrze televizní reportáže, rozhlasové vysílání…. Máme rádi setkání a doteky různorodého bytí….

            Jsme s Vámi dvacet let – to je název výstavy černobílých fotografií, která bude zahájena dne 5. 9. v Muzeu fotografie a obrazových médií.  Čekají na Vás pohledy do tváří lidí, kterým život nadělil specifické úkoly a oni své dny nemohou (ale také nemusí) podřizovat všudypřítomnému tlaku na výkon. Čas v našich službách plyne pro klienty v úplně jiném tempu. Přesto však nejsou ušetřeni nejrůznějších zápasů, spojených s obyčejným bytím. Sice nemusí platit daně, ani se nezatěžují politickými souvislostmi života…. Ale nejsou mnohdy ušetřeni bolestí těla, bolestí nepřijetí, bolestí vědomí vlastní nedostatečnosti…..

Toužíme přinášet do jejich životů světlo, průvan, smysl – ostatně od toho OKNA jsou. A někdy potřebujeme vzpruhu a povzbuzení. Od roku 2021 se nám tohoto daru dostává skrze zajímavého člověka  – pana Jaroslava Havlíka. Nejprve nás povzbudil dary do benefičních aktivit. A pak se naše cesty spojily ještě jiným způsobem – pan Jaroslav nás začal fotit. Strávili jsme spolu řadu zajímavých chvil. Byl soustředěný, pozorný, vnímavý. Zpomalil kroky těch, kteří díky manažerské pozici nejsou ušetřeni rychlého a mnohdy nátlakového proudění času. Termíny, uzávěrky, odevzdání grantů, vyúčtování….. Běh od překážky k překážce. A najednou přicházejí chvíle klidu. Pohled do tváří, jejichž svět chcete ochránit. Zpomalení, vnímání ohlížení. Rozhovory s člověkem, jehož maminka byla dítětem, zachráněným ve Wintonově vlaku. Rodina, jež zažila spoustu úskalí a křivd. Možná by člověk očekával hořkost, zranění. Nic takového nepřišlo. Přišel klid, setkání, společné hledání a zaznamenávání podstaty bytí. Jsme příjemci daru života, který se uskutečňuje prostřednictvím času. Každý máme svoji tvář, svoji jedinečnost. Jsme různí. Putujeme po této zemi někdy s radostí, jindy s bolestí. Fotograf zachytil okamžik našeho bytí, který se už nikdy nebude opakovat…..

Výstava s názvem „Jsme s Vámi dvacet let“ bude zahájena v Muzeu fotografie a obrazových médií dne 5. 10. 2023 v 17.00 hodin.  Vernisáž bude doplněna koncertem pana Miroslava Kemela, karikaturisty a písničkáře. Součástí výstavy bude i předdražební výstava artefaktů, darovaných renomovanými výtvarníky za účelem podpory Otevřených OKEN. Pro dražbu budou určena i dílka, vzniklá v dílnách Otevřených OKEN. Dražba se uskuteční dne 4. 11. od 16.00 v prostorách MOM.   Přijďte s námi pobýt. Podívat se na fotografie momentů, které se už nikdy nebudou opakovat. Poslechnout hudbu. Pobýt s dobrými lidmi a hlavně každý sám se sebou v trochu netradiční souvislosti…..

                                                                                           Drahomíra Blažková