14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Pro děti

Junák – Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Junák – český skaut je nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské společnosti. Se svými více jak sedmdesáti pěti tisíci členy patří Junák v Česku mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným programem, a to jak z hlediska časového, tak i zaměření. Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v Jindřichově Hradci 250 členů – dětí i dospělých, a to v šesti samostatných oddílech. Činnost střediska je pestrá, počínaje samostatnou výchovnou prací v oddílech, přes četné akce určené široké veřejnosti, až po podpůrnou práci spočívající např. v zajištění prostor a vybavení pro oddílovou práci.

Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti od věku zhruba pěti let výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Oddílová činnost spočívá v pravidelné a dlouhodobé práci s dětmi prostřednictvím schůzek každý týden, víkendových výprav nejméně jednou měsíčně a podílem na organizaci akcí určených pro veřejnost či účastí na akcích přesahujících působnost střediska.

Zajímá Vás více, pak se nám ozvěte, podívejte se na náš web nebo naše výroční zprávy.
Chcete-li vědět více o skautingu, pak navštivte stránky skaut.cz

Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec tvoří tyto oddíly:

  • 3. oddíl Trojka
  • 7. dívčí oddíl Sedmikrásky
  • 8. oddíl Slunce a Měsíce
  • 9. chlapecký oddíl Elhana
  • Jednička – klub rodinného skautingu
  • Fénix – klub rodinného skautingu

Kontakty:

VEDOUCÍ A HOSPODÁŘ STŘEDISKA

Martin Holub

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO STŘEDISKA

Veronika Gryčová

Zuzana Illeová