13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

Dosadba stromů v Mertových sadech

V průběhu posledních let došlo v Mertových sadech k odstranění několika desítek stromů, které napadl kůrovec, popř. trpěly jinými závažnými poškozeními. Dříve kompaktní porost listnatých a jehličnatých dřevin se rozvolnil a vznikly tak nové plochy pro výsadby. V části mezi Nežárkou a Bratrskou ulicí se proto plánuje doplnění tzv. stromového patra.

Park Jindřichův Hradec Ilustrační fotoAktuálně zpracovaná projektová dokumentace počítá s výsadbou dřevin o počtu 234 ks, min. velikosti obvodu kmínku 12/14 cm u listnatých stromů a u jehličnatých stromů vel. 120-150 cm. Umístění nových výsadeb zohledňuje stávající chodníky, ale i vyšlapané pěšinky tak, aby mohla být návazně řešena síť cest neotřelým inovativním způsobem. Současně je brán zřetel na discgolfové hřiště. Nové stromy neohrozí herní rádius, nebude docházet k poškozování stromů disky. Projektová dokumentace plně respektuje nejen Územní studii systému sídelní zeleně, ale také požadavky ÚSES (Územní systému ekologické stability) a platného územního plánu.

Investor akce město Jindřichův Hradec usiluje zároveň o využití příslušných dotačních titulů, a proto podalo žádost o poskytnutí podpory z dotačního titulu OPŽP (Operační program životního prostředí), kde je možno získat podporu ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů.

Petr Kolář