-7.3 C
Jindřichův Hradec
30.01. 2023
Výstavy

Z dějin městské samosprávy

Z dějin městské samosprávy

V této stálé expozici nahlédnete do historie budovy někdejší radnice a zároveň do historie městské samosprávy Jindřichova Hradce.

První místnost zve k prohlídce stavebních plánů radničního domu nebo k náhledu na kanon národní gardy z poloviny 19. století.

Další místnost, nazvaná Galerie starostů, přináší například seznam všech starostů Jindřichova Hradce od roku 1850 či dokumentaci návštěv Jindřichova Hradce českými prezidenty.

Partner projektu: Státní oblastní archiv v Třeboni

Třetí, a největší, část výstavy se věnuje nejvýznamnějším městským dokumentům, kterými jsou městská privilegia. Přímo pro tuto výstavu byly připraveny dokonalé faksimile listin, které městu
a jeho obyvatelům zajišťovaly jistá práva a výsady.

Zhlédněte na interaktivní tabuli animovaný film o historii Jindřichova Hradce.

Nejnovější články

Historie vytesaná do kamene

Miloslav L

Stopy pravěku Jindřichohradecka | Muzeum Jindřichohradecka

Miloslav L

Maškarní šibřinky | Lodhéřov

Miloslav L