10.3 C
Jindřichův Hradec
25.05. 2024
Články

Nežárecké předměstí ve sbírce muzea Jindřichohradecka

V letošním roce se cyklus výstav Město Jindřichův Hradec ve sbírce muzea zaměří na Nežárecké předměstí, jinak také Koželužské, Mokré, Slaměné, Červené či Hovězí, které začíná hned za Nežáreckou branou a rozprostírá se po obou březích řeky Nežárky.

Část na levém břehu byla klasickým řemeslnickým podhradím, jemuž se mimo jiné věnovala předcházející výstava. Domkům řemeslníků, soukeníků, koželuhů a jirchářů s typickými mansardovými střechami určenými pro sušení kůží, soukenickým valchám a dalším zařízením však levý břeh pod hradem postupně přestal dostačovat, a tak tyto provozy začaly v průběhu patnáctého století rozšiřovat i na pravý břeh řeky. Předměstí tvořily na pravém břehu roztroušené hospodářské a panské dvory, zemědělské usedlosti, polnosti, louky a také zahrady především podél dnešní Nežárecké ulice, která v minulosti dle svého směřování nesla též název Linecká.

Zemědělsko-řemeslnický ráz předměstí se po dlouhá staletí příliš neměnil, zdejší dvory patřily k významným výrobcům potravin pro město, byly důležité pro tkalce a v neposlední řadě také pro koželuhy, neboť se zde chovalo větší množství dobytka. Malebnost celému předměstí dodával starobylý kostelík sv. Jakuba na návrší, který byl v polovině 19. století nahrazen novogotickým kostelem s rodinnou hrobkou Černínů. Stoupala k němu od 16. století křížová cesta, ale i rozvětvená ulice Jakubská, obklopená hospodářskými budovami, zahradami, polnostmi, později městským parkem. V průběhu 19. století začaly volný prostor mezi dvorci postupně zaplňovat obytné domky, ale i honosné vily se zahradami, výletní restaurace, evangelická modlitebna, průmyslové provozy, později pak také bytové domy a řadová zástavba. Svůj domov zde nalezl tiskař Alois Landfras, malíř Hanuš Gantner či historik Jan Muk.

Na výstavě budou kromě pohlednic a fotografií k vidění také obrazy, plastiky, řemeslné nástroje, listinné materiály, ale i model jezu na Nežárce a další trojrozměrné předměty vztahující se k Nežáreckému předměstí. Výstava bude přístupná v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici od 1. dubna 2024 do 6. ledna 2025 v běžné otevírací době.

Lenka Dvořáková (NOVUM 2024/04)