18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Pro děti

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice.

Dům dětí zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností.

Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

Další služby

Dům dětí a mládeže dále provádí doplňkovou činnost navazující na hlavní účel organizace v těchto oblastech:

  • ubytovací služby
  • silniční motorová doprava osobní
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci
  • obchodní činnost

Podrobné kontakty na DDM J.Hradec….ZDE

Kdo jsou děti z Domu dětí?

Dům dětí a mládeže v Jindřichově HradciV září vychází nabídková brožurka, ve které najdeš kroužky technické, sportovní, taneční, hudební, výtvarné, přírodovědné… prostě ze všech možných oblastí lidského konání. Kroužek většinou tvoří skupina 8 – 20 dětí, která se schází jednou týdně na dvě hodiny. Stačí tedy, aby sis podle svého zájmu a rozvrhu vybral jeden nebo více kroužků, vyplnil přihlášku a odevzdal ji na zápisu, který se koná poslední týden v září, nebo i později během roku v DDM. Budeš také muset zaplatit zápisné, ale pak už budeš mít po celý rok materiál zadarmo (i v kroužku vaření!), budeš si moci hrát a odpočívat v hernách DDM a účastnit se akcí, které pro své děti pořádáme o víkendech a o prázdninách a navíc budeš mít slevu na pobyt v našich turistických základnách.

Chceš-li se tedy stát jedním z našich dětí, stáhni si pomocí níže uvedeného odkazu přihlášku, vyber si z brožurky kroužek o který máš zájem a přijď k nám! Přihlášky jsou k dispozici také ve školách nebo na Domečku v J.Hradci, v Třeboni a v Dačicích.

Tábory DDM J. Hradec :

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci má dlouholeté zkušenosti s organizováním letní činnosti. Na táborech pracují pedagogové a personál s potřebnou kvalifikací. Jsou zajištěny veškeré hygienické a bezpečnostní podmínky pro tuto činnost včetně pojištění dětí. Stravování, ubytování a program jsou v souladu s platnými vyhláškami o zotavovacích akcích. Rodičům dětí je umožněna prohlídka našich základen po dohodě s vedoucími jednotlivých běhů. Táborové programy jsou připravovány v průběhu celého školního roku formou celotáborových her, ve kterých využíváme zkušeností z činnosti kroužků DDM.