22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Muzeum Jindřichohradecka zve na výstavu obrazů Antonína Málka

Na začátek letošní sezóny, od 6. dubna do 22. září, připravilo muzeum pro uměnímilovné návštěvníky zajímavou výstavu nazvanou Antonín Málek Forever.

Jak její název i zvolený podtitul Z odkazu Antonína Málka (1937–2021) napovídá, je celá věnovaná významnému malíři a grafikovi, který ve své závěti odkázal Muzeu Jindřichohradecka neuvěřitelný soubor zahrnující dvacet maleb, třicet kreseb a grafik, soubor plakátů i velkou část uměleckého archivu, včetně rozsáhlé fotodokumentace své tvorby. Díky tomuto daru se může muzeum řadit k největším opatrovatelům uměleckého odkazu malíře, jenž měl k Jindřichovu Hradci, i přes svůj dlouhý život v emigraci, velmi blízký citový vztah. Tím jde o velký závazek, kterého si je muzeum vědomo, a který se chystá vyřešit vznikem nového sbírkového fondu, v němž se malířův odkaz uchová pro budoucí generace.

Vzhledem k tomuto faktu bylo nejtěžší částí v uskutečnění malířovy závěti udělat výběr dle vlastního uvážení, což se v reálu týkalo prohlédnutí několika set obrazů a prolistování řady grafických cyklů, z nichž se měla vybrat malá, ale kvalitní ukázka z rozsáhlé a bohaté malířovy tvorby, navíc v krátkém časovém úseku. Přesto doufáme, že se reprezentativní výběr nakonec povedl a tak ho může muzeum beze studu jako celek veřejnosti představit.

Výstava časově obsáhne období v malířově tvorbě od konce 50. let 20. století (obr. Autoportrét) po emigraci v roce 1968, dále životní období strávené ve Švédsku (obr. Dialog I) a poté v Německu, do něhož se promítla i sametová revoluce a politické změny v Československu. Od roku 1989 začal Tonda, jak mu přátelé říkali, střídavě tvořit nejen v Kolíně nad Rýnem, ale opět i v Jindřichově Hradci. Na konci 90. let 20. století a v prvních letech druhého milénia Antonín Málek hodně cestoval a opakovaně navštěvoval různé vzdálené země, jako například Kambodžu či Nepál. Své dojmy z cest zaznamenával ve velkém – v počtu několika set kusů, všemi možnými formami a technikami. Až do svého pozdního věku byl umělecky činným, o čemž svědčí i datace na jeho obrazech či grafikách.

Co se týče námětů, výstava se bude věnovat hlavně figurální a portrétní tvorbě, krajinomalbě či scénografii. Neopomenutelnou částí bude i tvorba novoročenek, se kterými Tonda Málek začínal již na počátku 70. let 20. století.

Připomínáme, že vernisáž výstavy, na kterou Vás zveme, se uskuteční dne 6. dubna od 14.00 hodin v budově muzea na Balbínově náměstí a bude doplněna bohatým kulturním programem v podání kapely Jez Jazz.

Jakub Valášek (NOVUM 2024/04)