20.04. 2024
Články

Od 14. října školy zavřou. Pro děti zdravotníků nebo pracovníků sociálních služeb bude fungovat 5.ZŠ

Podle nařízení vlády se od středy 14. října uzavírají všechny školy kromě mateřských. Na dálkovou výuku tak musí přejít i základní školy včetně prvního stupně. Město Jindřichův Hradec zajistí vyučování pro děti zdravotníků a pracovníků sociálních služeb na 5. základní škole na sídlišti Vajgar a to včetně obědů a školní družiny. Rodiče, kteří nemohou zajistit svým dětem hlídání a vykonávají některou z vybraných profesí, mohou své děti do školy přihlásit na kontaktech uvedených níže. Do škol by se děti měly znovu vrátit po podzimních prázdninách 2. listopadu.

Krizová škola pro oblast Jindřichova Hradce: Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (5.ZŠ)
ředitel školy PaedDr. Pavel Štefl: 384 324 412, 720 955 702

sekretariát Lenka Švecová: 84 324 431, 723561 347

vedoucí školní jídelny Olga Svobodová: 384 324 109, 723 577 296.
evidenční list dítěte ikona souboruzde.

Město musí zajistit na základě krizového opatření vlády péči o děti zaměstnanců těchto profesí:

  • obecní policie
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

Zdroj: Město Jindřichův Hradec