Aktuálně

Drátenictví včera a dnes

Drátenictví včera a dnes

Výstava podle autorské koncepce Jaroslavy Mrvové, Drátenictví včera a dnes, vám představí slovenské tradiční řemeslo minulosti i dneška. Zahájení proběhne ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ ve čtvrtek 27. června 2019 v 16.00 hodin. Prostřednictvím téměř 400 kusů autentických předmětů budou prezentovány všechny vývojové etapy řemesla až po současnost. Výstavu, na které promluví samotné předměty o tom, jaké bylo drátenické řemeslo ve skutečnosti, bude možné navštívit až do 13. října 2019.


Výstavný projekt Drátenictví minulé i současné predstavuje komplexnú retrospektívu histórie slovenského drotárstva zachytenú prostredníctvom zbierkových predmetov, ktoré vznikli v priebehu dejín a ktoré boli pre drotárstvo typické. Projekt zároveň odbúrává zažité romatické predstavy a mýty „o tradičnom“ drotárstve, ktoré často reprezentujú pozlátené plechové kazety alebo figurálna tvorba. Výstava predstavuje drotárstvo v surovom stave bez prikrášľovania. Necháva vypovedať samotné predmety o tom, aké bolo drotárske remeslo v skutočnosti. Slovenské drotárstvo je už vo svete uznávaný pojem, ktorý sa vytvoril v prostredí tzv. Drotárie – krajiny drotárov – ktorá sa rozprestiera pozdĺž v geografickom trouhoľníku medzi Považskou Bystricou a Žilinou a Čadcou. Za hlavné mesto Drotárie sa považuje obec Veľké Rovné, odkiaľ pochádza i prvý reálne doložený slovenský drotár.

Muzeum představí drátenické řemeslo bez přikrášlováníRemeslo prešlo vo svojom vývoji tromi základnými etapami. Prvá etapa sa vyznačuje remeselným individuálnym spracovaním (koniec 18. storočia až posledná štvrtina 19. storočia). Druhé obdobie bolo obdobím vzniku remeselných dielní. Tretie obdobie predstavuje manufaktúrna remeselná výroba, ktorá zároveň viedla po 2. svetovej vojne k zániku drotárskeho remesla. Všetky tieto skutočnosti zachytáva výstava v autorskej koncepcii Mgr. Jaroslavy Mrvovej prostredníctvom takmer 400 kusov autentických predmetov nájdených in situ priamo v starých drotárskych chalupách. Všetky predmety na výstave sa predstavujú českej verejnosti vôbec po prvý raz. Exponáty neboli upravované ani reštaurované a budú predstavené vo svojej surovej kráse, tak ako sa na nich podpísal zub času. Bude prezentovaná komplexná škála drotárskych výrobkov od konca 19. storočia až po koniec 30. rokov 20. storočia.

Muzeum představí drátenické řemeslo bez přikrášlováníÚvod výstavy je venovaný počiatkom drotárstva a najtypickejším výrobkom z drôtu, akými boli pasce na myši a pletivá na pivničné okná. Samostatná časť je venovaná podomovým výrobcom tzv. flekovačom a podomovým obchodníkom tzv. hauzírom. Ďalšia časť predstaví dielenské výrobky, ktorých pestrá škála siaha od podložiek pod hrnce až po vtáčie klietky. Nemalou súčasťou drotárstva bola i tzv. plechárina, ktorej sa venovala iba určitá časť drotárov. Zachytené tu bude takisto i pôsobenie drotárov na území dnešnej Českej republiky. Výstava prezentuje aj opletanie keramiky a kameniny, výrobu rôznych foriem mís, misiek. Predmety reprezentujú ukážku takmer všetkých drotárskych techník, ktoré vo svojej práci drotári používali. Výstava bude obohatená o netradičné predmety, ako je oprava drevených nádob flekovaním, oprava liatinového riadu, výzdoba tanierov slučkami z drôtu a pod. Históriu drotárstva dokresľujú ďalšie exponáty – napr. drotárska krošňa, náradie, ktoré používali drotári pri svojej práci.

Návštevník uvidí origináli fotografií a dokumentov spojených s drotárskym remeslom. Sprievodný text bude umiestnený na 22 paneloch. Záver prezentuje dielo jednej z najvýraznejších postáv súčasného drotárstva – majstra Ladislava Fapša pôvodom z Považskej Bystrice, ktorého predkovia pochádzali z Veľkého Rovného – časť Madzín. V jeho diele sa spája dôsledné dodržiavanie starých drotárskych techník s pôvodnou drotárskou tradíciou. Jeho kolekcia opletaných secesných tanierov je vo svete unikátna. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Marián Mrva