8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Periodická paměť. Konference z cyklu Knižní kultura 19. století

Koncem října 2021 proběhla v Muzeu Jindřichohradecka odborná konference z cyklu Knižní kultura 19. století PERIODICKÁ PAMĚŤ.

Noviny a časopisy jako zrcadlo života města I. (Proměny města po požáru 1801 – kapitola desátá)
První číslo Ohlasu od Nežárky z roku 1871

Muzeum ji uspořádalo ve spolupráci s Národním muzeem a Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. Cílem setkání bylo komplexně sledovat oblast periodického tisku 19. století a rozvíjet spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí. Jejími odbornými garanty byli PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PhDr. Jaroslav Pikal z Muzea Jindřichohradecka, Mgr. Alena Petruželková z Památníku národního písemnictví, Mgr. Martin Sekera, Ph.D. z Národního muzea a Mag. Dr. Michael Wögerbauer z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.

Program konference zahrnul široké rozmezí témat uspořádaných do třech bloků: Impérium médií 19. století, Periodika 19. století ve třetím tisíciletí a Restaurování a ochrana.

Konference otevřela téma, kterému dosud nebyla komplexně věnována pozornost a v kontextu přednesených příspěvků nastolila otázky a problémy, kterým je třeba se věnovat do budoucnosti. Záměr uskutečnit multioborové setkání odborníků z akademických, vědeckých a paměťových institucí nad tématem periodik 19. století byl naplněn. S příspěvky vystoupili vedoucí osobnosti i specialisté z celostátních institucí, jako je Národní knihovna, Národní muzeum, Památník národního písemnictví, Akademie věd České republiky, Karlova univerzita, Pardubická univerzita, Moravská zemská knihovna a Moravské zemské muzeum, Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Nechyběli zástupci krajských knihoven, knihoven muzeí a galerií a oblastních a okresních archivů. Vítaným vhledem ze zahraničí byly příspěvky z Prešovské a Trnavské univerzity.

Tematice periodik 19. století bude věnováno v příštím roce také monotematické číslo recenzovaného časopisu Národního muzea Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum v roce 2022.

Štěpánka Běhalová (Novum 2021/12)