0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Zápisy do prvních tříd se budou konat 4. dubna

V souvislosti s častými dotazy oznamuje Město Jindřichův Hradec veřejnosti, že v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2017, dochází ke změně termínů zápisů do 1. ročníku základní školy od školního roku 2017/2018.

škola
Foto: Pixabay.com

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 4. dubna 2017 od 14.00 do 17.30 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Zdroj: Město J. Hradec

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L