0.5 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Kultura

Státní zámek Dačice


Státní zámek DačicePůvodně renesanční zámek si nechal zbudovat Oldřich Krajíř z Krajku, který se však dostavby sídla nedožil. Zámek poté vystřídalo několik majitelů, z nichž za zmínku stojí Berkové z Dubé, kteří iniciovali barokní úpravu zámecké věže a nechali do ní vsadit hodinový stroj, na němž je vyryt letopočet 1713. Významná barokní přestavba zámku v 18. století proběhla však pravděpodobně až za hrabat Osteinů, po kterých zámek na začátku 19. století zdědil rod komořích z Wormsu, říšských svobodných pánů z Dalbergu, pro něž se Dačice staly hlavní rezidencí.

Jak samotný zámek, tak i celé město dosáhlo za Dalbergů velkého rozkvětu. Jeden ze členů rodu například spoluzakládal pověstné cukrovary, v nichž byl později vynalezen kostkový cukr. Rod Dalberg pocházející z Horního Porýní nechal ve 30. letech 19. století zámek Dačice klasicistně přestavět a sídlo tak získalo svou charakteristickou přísně symetrickou tvář, kterou se pyšní dodnes. Počátkem 20. století došlo také k modernizaci zámku – zavedení elektřiny, vodovodního potrubí a ústředního vytápění – a byla vybudována největší chlouba zámku, dvoupatrová pozdně secesní knihovna čítající spolu s tzv. Malou knihovnou na 24 tisíc svazků knih. Autor secesní knihovny Hans Prutcher vybudoval také neobarokní zámeckou kapli.

Dalbergové obývali dačický zámek až do roku 1940. Tehdy zemřel poslední mužský zástupce rodu, Johan. Zámek poté zdědili pánové zu Salm-Salm, kterým byl v roce 1945 zabaven. Již od roku 1949 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Prohlídková trasa však nerespektovala původní funkci a podobu místností, v Dačicích byla prezentována empírová nábytková kultura. Až v letech 2010-12 proběhla náročná reinstalace a rekonstrukce jednotlivých místností a interiéry zámku tak získaly nazpět svou autentickou podobu z přelomu 19. a 20. století. Prohlídková trasa nabízí jak reprezentační, tak i soukromé pokoje jednotlivých příslušníků rodu Dalberg.

Kromě možnosti navštívit prohlídkovou trasu nabízí dačický zámek i výstavy a různé jiné kulturní akce, jako je Barokní jarmark či Hradozámecká noc. Pro návštěvníky jsou pak atraktivní také kastelánské prohlídky nebo noční a zimní hrané prohlídky. Přímo v areálu zámku se nachází též Městské muzeum a galerie Dačice. Osvěžit a občerstvit se je možné ve stylové zámecké kavárně, která je nekuřácká a nabízí mimo jiné i venkovní zahrádku.


Návštěvní doba:

Období Dny Hodiny
30. 3. so 10.00–16.00
31. 3. ne 10.00–16.00
6. 4.–28. 4. so–ne 10.00–16.00
19. 4. 10.00–16.00
22. 4. po 10.00–16.00
1. 5.–31. 5. út–ne 10.00–16.00
1. 6.–1. 9. út–ne 10.00–17.00
3. 9.–29. 9. út–ne 10.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–16.00
28. 10. po 10.00–16.00

 


Vstupné:

  • Dospělí 120 Kč
  • Děti a mládež od 6 do 18 let; senioři od 65 let věku; držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, NM, KČT; držitelé průkazů ZTP od 18 let – 80 Kč
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) – 310 Kč
  • Didaktická prohlídka pro předem nahlášené organizované skupiny žáku ZŠ a SŠ – 50 Kč
  • Didaktická prohlídka pro předem nahlášené organizované skupiny žáku MŠ20 Kč
  • Děti do 6 let; držitelé průkazů ZTP do 18 let, ZTP/P a i jeho průvodce; pracovník NPÚ + 3 rod. příslušníci; bývalý pracovník NPÚ; držitelé karet AMG (do 31. 3.2019), ICOMOS a ICOM – zdarma
  • Průvodci skupiny (při hromadné platbě); novináři na pracovní cestě (po předchozí akreditaci); pedagogický doprovod org. skupin dětí – zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny


Nejnovější články

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L

NATURHOUSE | Odborníci na zdravé hubnutí

Miloslav L