16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Články

Děti, namalujte čarodějnici!

Letos se bohužel kvůli nepříznivé epidemické situaci nebudou moci uskutečnit tradiční „čarodějnice v parku“, kdy se spousty dětí přestrojily do čarodějného kostýmu a kromě zábavy se mohly zúčastnit aktu upálení postavy čarodějnice na hranici připravené místními dobrovolnými hasiči. Aby si děti připomněly zvyk upalování čarodějnic i letos, vyhlašuje Kulturní dům Střelnice výtvarnou soutěž o ceny.

Vyzýváme děti, aby jakoukoliv technikou namalovaly obrázek s motivem čarodějnice, oskenovaly ho a se souhlasem, popř. za pomoci rodičů zaslaly v období od 1. do 18. dubna 2021 na e–mailovou adresu [email protected]. Lze také zaslat fotografii vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Fotografie dětí přestrojených za čarodějnici nebudou do soutěže zařazeny. Obrázky budeme průběžně zveřejňovat na facebookové stránce Kulturního domu Střelnice (facebook.com/kdstrelnice.jh), kde budou jednotlivé obrázky sbírat až do konce dubna lajky. Autory tří obrázků s nejvyšším počtem lajků odměníme cenami.

Jak mají vypadat soutěžní obrázky a kam je posílat?

Oskenované obrázky zasílejte na e-mail: [email protected] pod heslem „čarodějnice“.

Pravidla a obecná ustanovení:

  1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání jednoho naskenovaného obrázku s uvedením jména, příjmení a věku autora (bude uvedeno u zveřejněného obrázku) a telefonického nebo e-mailového kontaktu.
  2. Naskenovaný obrázek musí být zaslaný elektronicky na email: [email protected], a to od 1. dubna 2021 do 18. dubna 2021. Lajky mohou být soutěžním obrázkům udělovány do 30. dubna 2021.
  3. Zasláním obrázku do soutěže autor (zákonný zástupce) poskytuje vyhlašovateli soutěže souhlas s jeho zveřejněním a uděluje vyhlašovateli oprávnění k výkonu práva užít ho k nekomerčním účelům propagace města.
  4. Osobní údaje podléhají ochraně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Jiří Kubát, vedoucí KD Střelnice