27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Jaký bude únor 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Jaký bude leden 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Jaký bude únor 2021?

Podívejme se na únor 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 2

Součet: 2+5=7

Sedmička reprezentuje planetu Neptun. Bůh Neptun, v mytologii, bohem sladkých vod, vodních živlů a moří. Rozpoutává bouře, vyvolává zemětřesení.

V numerologii je číslo 7 číslem cesty a okultismu, intuice, oduševnělosti, citlivosti, duchovna, snění, přemýšlivosti. Více se věnujeme poznáváním pravdy, hledání odpovědí na naše otázky, skrytých poznáních, hledání toho, co je mezi nebem a zemí.

V tomto měsíci – únoru – se nám mohou odkrýt skryté pravdy, můžeme mít pocit, že se nám nic nedaří (číslo sedm v sobě nese karmickou zátěž), je možné ochlazení v citech, ztráta finančních jistot, úrazy, nemoc. Všechna negativa, která se nám v tomto měsíci přihodí, od nás odebírají to, co je pro nás nevhodné, co nás brzdí v dalším vývoji. Jakákoliv ztráta, zbrzdění nás směřuje k tomu, věnovat se sami sobě a hledat pravdu skrytou v nás samých a tím si i uvědomit svou vlastní hodnotu. Tento měsíc nás vede k rozvaze, snaží se nás varovat před unáhlenými činy a skutky, učí nás trpělivosti.

Neptun (Poseidon) – bůh bouří a zemětřesení. Vězte, že po každé katastrofě vyjde slunce a živelnou pohromou se vyčistí zrno od plev, tak, aby mohlo vzniknout nové rašení a poté i bohatá úroda.

Využijte číslo sedm k poznání sama sebe, vnímání jemných náznaků a znamení, která jsou nám posílána na mimosmyslových vlnách. Všímejme si svého okolí a přemýšlejme nad tím, co se nám v poslední době děje. Věřme, neboť věř a víra tvá tě uzdraví. Tento měsíc je vhodný poznat skryté úmysly svého okolí a odstranit tak pomyslná zrna od plev.

Číslo 7 je číslem Životní naplnění

Barva: fialová

Den: sobota

Co mě má naučit: sebedůvěře, radosti ze života, myšlenkám na blahobyt, ochotě pomáhat

Čemu se mám odnaučit: nízkému sebevědomí, strachu z chudoby, myšlenkám na zisk, uzavřenosti

Co zlepšit, čemu se věnovat: léčení, poradenství, jasnovidectví, astrologii, hudbě, duchovnu

Na co si dát pozor: introvertnosti, apatie, nestálosti

Čakra

Fialová barva náleží korunní čakře: motto: Naučte se navázat skutečný kontakt s božstvím, prožívejte spiritualitu v plném rozsahu.

Tarot

Tarot karta číslo 7 – Vůz – znázorňuje úroveň Ega, které poznáváme a zažíváme ve vztahu k jiným. Učí nás lásce, a správnému rozhodování. Úkolem této karty je učit se samostatnosti. Je třeba vědět, že pozitivní a negativní energie, které utváří každého z nás, tvoří součást našeho pomyslného vozu, který nás veze v naší cestě vpřed. Nerovnováha nás může vést k překlopení, naklonění – což by nás v naší životní pouti mohlo zdržet. Než vykročíme dál, zamysleme se nad tím, zda naše skutky zůstávají v rovnováze nejen v nás samých, ale také neporuší rovnováhu našeho okolí.

Runa

Runa číslo 7 – Gebo – dar, dávání, braní, rovnováha. V minulosti znamenalo dát někomu dar povinnost mu oplatit jej. Přijímáme i darujeme. Gebo je runa vztahů, týmové práce, jak v milostných vztazích, tak i v obchodě. Je třeba hledat rovnováhu mezi dáváním a braním. Je také znamením umění odpouštět a odpuštěním přijímat.

Číslo 7 – Sebedůvěra

Nyní a stále důvěřuji toku života a vím, že jsem v každém okamžiku chráněn a zaopatřen a mě provází životní naplnění.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu mě můžete kontaktovat na [email protected] nebo www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v měsíci únor vám všem přeje Marta Viola

KOUZLA JH – ATELIER MARTA – KARTY OD MARTY – čarovný krámek vůní, bylinek a kouzel