7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

JHMD: Mediální tlak na jindřichohradecké úzkokolejky – vysvětlení

Jindřichův Hradec 28. února

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) loni na své úzkorozchodné železnici do Nové Bystřice a Obrataně přepravily 371.666 cestujících. V severních Čechách společnost zajišťuje víkendový provoz na Doupovské a Švestkové dráhy.

Obrat firmy dosáhl v účetním období do 30. června 2013 97,7mil. Kč(2012 – 67,5 milionu korun). Obrat firmy mírně vzrostl a počet cestujících byl zhruba stejné jako v minulých letech, řekl dnes ČTK předseda představenstva společnosti Boris Čajánek.

„Největší zájem o cestování s námi byl tradičně o letních prázdninách. V tu dobu jsou pravidelně vypravovány historické parní vlaky, které jsou magnetem hlavně pro rodiny s dětmi a cykloturisty,“ uvedl Čajánek.

Na výletech Českou Kanadou JHMD turistům kromě nostalgických jízd s občerstvením nabízejí také ubytování v apartmánech umístěných na nádražích Střížovice, Hůrky, Albeř, Kunžak-Lomy a Nová Bystřice. Na nádražích byla pro potřeby turistů ale i každodenních cestujících zprovozněna volná internetová síť.
Jindřichohradecké úzkokolejky
K nejvýznamnějším investicím společnosti patří projekt modernizace motorových vozidel za zhruba 80 milionů korun. Tento projekt  začal v roce 2010, ukončen musí být do roku 2014. JHMD na něj získali dotaci ROP, která by měla pokrýt cca 40 % uznatelných nákladů. Výše poskytnuté dotace ROP sníží hodnotu prokazatelné ztráty veřejné osobní dopravy. Společnost stále jedná s poskytovatelem dotace o výši podpory.

„Společnost chystá další rozvojové projekty. V nejbližších dnech bude vypisovat výběrové řízení v hodnotě přes 600 milionů korun na dodavatele projektu modernizace tratí, financovaných z prostředků Operačního programu doprava. Na tomto projektu společnost pracovala od roku 2011 a považuje ho za zásadní pro zachování úzkokolejky do budoucna. Investice do modernizace tratě zajistí existenci dráhy na dalších 100 let. Provedenou modernizací tratě, které připravilo současné vedení společnosti, dojde ke zvýšení komfortu cestování, zvýšení traťové rychlosti a zejména ke zvýšení bezpečnosti provozu. Během posledních dvou let společnost zajistila vypracování kompletní stavební dokumentace tratě, zahájila provozní ověření použití betonových pražců a vyvíjí vlastní moderní přejezdové zabezpečovací zařízení.

V žádném případě tedy společnosti nehrozí odebrání licence a zastavení provozu, jak v dnešním vydání uvedla Mladá Fronta dnes. Skončili jsme se ziskem k 30.6.2013 ve výši 13,6 milionu korun po zdanění (před zdaněním to bylo téměř 19 milionů korun. Vlastní jmění společnosti činí 37,7 milionů korun. Článek v MF Dnes zkresleně interpretuje náš vztah s Finančním úřadem.

Pravdou je, že masívním rozpuštěním rezerv v roce 2012 společnost dosáhla vysokého zisku, tím také vysoké daňové povinnosti. Společnost si daňové závazky plní, pro letošní rok má s Finančním úřadem sjednanou rozloženou daňovou povinnost a tuto si řádně a včas plní. Pro zajištění této splátkové povinnosti zahájil Finanční úřad řízení ke zřízení zástavního práva pro zajištění pohledávky, jejíž splatnost ještě nenastala. Ze strany Finančního úřadu se jedná o obvyklý postup. Stát tedy nezablokoval úzkokolejky kvůli pozdnímu placení daní, pouze si zajistil budoucí platby. Interpretace v Mladé frontě dnes je tedy zavádějící a společnost poškozující. Rozložená daňová povinnost je ve výši cca 2,5 milionu korun a bude Finančnímu úřadu plněna ve stanoveném harmonogramu uvedl Čajánek.

Zdroj: JHMD