4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

Křížová cesta ke sv. Jakubu se otevřela v nové podobě

Otevření křížové cesty ke kostelíku sv. Jakuba se uskutečnilo v neděli 27. července 2014. Všechna zastavení posvětil za přítomnosti vedení města vikář P. Ivo Valášek.

O křížové cestě

Křížová cesty byla připomínána již na počátku 16. století. Následná úprava podoby 11 zastavení křížové cesty ke kostelíku sv. Jakuba byla provedena díky nákladu Anny Beerové roku 1693 (dokončeno a vysvěceno 16. 3. 1695), 12. zastavení bylo později doplněno v r. 1869. Jednotlivá zastavení tvoří výklenkové kaple, v jejichž nikách byly původně umístěny malby na plechu představující pašijové výjevy. V době kolem r. 1850 je vytvořil podle obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie Jan Scheffel z Jindřichova Hradce. V prvních dvou zastaveních bylo původně po dvou výjevech. Autorem posledního 14. obrazu (Pohřeb Páně) je Jan See. Plechové desky byly dlouhodobě v havarijním stavu, zkorodované a malba na nich byla nezřetelná. Postupně byly plechové desky z křížové cesty ze všech zastavení odstraněny. Křížová cesta ke svatému Jakubu je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1723.

Obnova křížové cesty byla provedena v letech 1848, 1900, 1993 a naposledy v roce 2012 akademickým sochařem a restaurátorem Vladimírem Krninským za přispění dotačního titulu Nemovité kulturní památky Jihočeského kraje.

Od loňského roku bylo zvažováno opětovné umístění obrazových výjevů do 12 kamenných stél jednotlivých zastavení křížové cesty v parku směrem ke kostelu sv. Jakuba, včetně osazení obrazů 13. a 14. zastavení přímo na zeď kostela. Z několika variant možného řešení byla zvolena cesta pořízení fotokopie obrazů novogotické křížové cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Fotografické práce provedl zdejší fotograf pan Stanislav Maxa a zhotovení fotokopií obrazů realizovalo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec společně s firmou MEŠ Jindřichův Hradec. Pro informování návštěvníků byly umístěny informační tabule u prvního a posledního zastavení křížové cesty. Konstrukci tabulí vyrobil Jaroslav Sedláček a na tvorbě informační desky se podílel ing. arch Zbyněk Hartmann, tiskárna Rain Jindřichův Hradec a společnost MEŠ Jindřichův Hradec. U kostela sv. Jakuba byla nově umístěna pamětní deska Anny Beerové, která byla donátorkou křížové cesty v době jejího vzniku. Tuto desku restauroval Vladimír Krninský, na restaurování přispěla Nadace ČEZ částkou 40 tis. Kč.

Práce probíhaly v měsíci červnu a červenci, celkové náklady jsou 130 tis. Kč.

Text: Karolína Průšová