4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Zajímavosti Hradecka

Ateliéry tapisérií

Ateliéry tapisérií
Pod Hradem 7/IV, Jindřichův Hradec
Komenského 10, Jindřichův Hradec
tel.: 384321348, 603869486
[email protected]
www.atelierytapiserii.cz

Ateliéry tapisérií

Ateliéry tapisérií s. r. o. se od svého založení v roce 1910 až doposud zaměřují na originální ruční zpracování textilu pro jedinečné dekorace rozličných typů interiérů a na restaurování různých typů historických textilií různými metodami a technikami. Spolupracujeme a architekty, výtvarníky. Pro jedinečné ruční tkaní máme vyškolené specialisty, pro restaurování textilu pak máme velice kvalitní restaurátory, z nichž řada je nositeli Státních licencí České republiky pro tuto činnost. Vysoce kvalitním uměleckořemeslným způsobem jsme za sto let naší existence ručně utkali mnoho tapisérií a kilimových koberců, uvázali mnoho koberců na stavu bez mechanického přírazu a zrestaurovali mnoho historických textilií pro domácí – české i zahraniční zákazníky a investory….více ZDE


Historie:

Během dlouhé procházky podél kodaňského pobřeží se Marie Tainitzerová rozhodla naplnit svůj starý sen založit dílnu a školu ručního tkaní v jižních Čechách. „Ve prospěch jižních Čech a k poctě celému národu,“ jak říká. K otevření došlo v roce 1910 a od té doby vysoká kvalita uměleckých textilií vytvořených v Jindřichově Hradci obohacuje naší národní kulturu. Marie Hoppe Tainitzerová provedla intenzivní teoretické a praktické studie, u nás i v zahraničí, k osvojení si obrovské množství informací a dovedností potřebných k činnosti, kterou se rozhodla zabývat. Dlouhou dobu její odborné znalosti a kreativní představivost formovaly konečné produkty dílen. Unikátní textilie, tkané ručně a na mechanických tkalcovských stavech, reflektovaly její krédo, že produkty mají být jednoduché, funkční a zároveň vysoké kvality. V případě tapiserií, které měly být zavěšeny v budovách, byl tkadlen důraz na spolupráci s čelními českými umělci, které požádala o návrh designu. Sama pak přispívala svými širokými odbornými znalostmi o tomto řemeslu, znalostí expresivních prostředků typických pro tento druh užitého umění a schopností ocenit kvalitu textilních produktů. Marie Tainitzerová hrála významnou roli v obohacení českého umění a její práce v gobelínových dílnách v Jindřichově Hradci odrážela její neustálé experimentování a její důraz na tvorbu děl výjimečné kvality. Jejím cílem bylo zviditelnit umění českých tkalců a kreativní talent českých designérů. Patnáct let po založení dílen, slavily její tkadleny velký mezinárodní úspěch, když byly, na mezinárodní výstavě moderního dekorativního a industriálního umění v Paříži v roce 1925, oceněny hlavní cenou a zlatou medailí pro cyklus osmi tapiserií nazvaných Řemesla vytvořený ve spolupráci s českým umělcem Františkem Kyselou. Francie byla překvapena až ohromena originalitou uměleckými kompozicemi v těchto pracích; české pojetí si vybudovalo své jméno. Úspěch byl dvojnásobný v tom, že přišel do země, která byla jednou z kolébek středověké výroby tapiserií a nastavila tak vysoký standard pro vykonávání práce tohoto druhu.

Mnoho jiných důležitých prací bylo utkáno v dílnách v Jindřichově Hradci ještě předtím, než Marie Tainitzerová ukončila svou aktivní kariéru v polovině padesátých let. V té době byly dílny znárodněny a krátce nato se staly součástí národního centra umění a řemesel. V této době začal v dílnách pracovat vynikající designér textilií a expert v oblasti textilií, Josef Müller. Měl hlavní vliv na výstupy dílny: dělal nejen design, ale také provedl mnoho změn a zdokonalení způsobu práce. Ve spolupráci s tkalci navrhl tkalcovský proces pro převedení designu na čalounická plátna tak delikátně, s tak vysokou kvalitou a s mnoha jemnými tónovými odstupňováními, že konečný produkt nemohl být jiný než dokonalý. Pro gobelínové dílny v Jindřichově Hradci bylo velkým štěstím, že Josef Müller zde zůstal čtyřicet let. Vyzdvihl kvalitu místních tapiserií na úroveň, která by se mohla porovnávat s nejlepší na světě. Zároveň byl průkopníkem a uznávaným expert v oblasti restaurování tapiserií. Jeho odkaz jako umělce, experta a kolegy je stále cítěn v kreativní atmosféře a neobvyklé oddanosti zadáním prací, které jsou odlišujícími znaky jindřichohradeckých gobelínových dílen.

Tvorba každé tapiserie je kreativním procesem zahrnujícím designéra, architekta, umělce a tkalce. Od roku 1910 generace tkalců v dílnách v Jindřichově Hradci vytvořili stovky monumentálních i maloplošných tapiserií, tisíce metrů látky s unikátním designem, tylových záclon, trůnů, polštářků, pokrývek a koberců. Hlavní aktivitou ale vždy bylo tkaní velkoplošných tapiserií. Na začátku šedesátých let Josef Müller zavedl restaurování tapiserií, koberců a jiných textilií. Čerpáním z nabytých odborných schopností o tkalcovském řemeslu a hlubokých znalostí o jednotlivých problémech spojených různými textiliemi vyškolily Ateliéry Tapiserií celou řadu zručných expertů, kteří zrestaurovali spoustu velkých a vzácných historických tapiserií, koberců, čalounických tkanin a jiných textilií z kolekcí místních i zahraničních.

V devadesátých letech se Ateliéry Tapiserií Jindřichův Hradec angažovaly v pětiletém projektu zacíleného na rozvoj restaurátorských a konzervačních metod a praktik, které by umožnily zachování velmi zničených historických textilií, konkrétně tapiserií. Projekt byl úspěšný a v dnešní době jsou různé restaurátorské a konzervační metody kombinovány od přišívání rámcové kostry po nerozpoznatelnou rekonstrukci. Experti z jiných evropských zemí byli výsledky ohromeni. Restaurátorská centra v Anglii, Francii, Nizozemí a Belgii vyjádřila vážný zájem o spolupráci s Ateliéry Tapiserií v restaurátorských programech organizovaných Evropskou Unií; jindřichohradecké dílny to vidí jako slibný začátek pro další budoucí rozvoj.

Skutečnou zkouškou pro dílny byl počátek devadesátých let, kdy se vrátily do soukromého vlastnictví. Od té doby bylo utkáno třicet velkých tapiserií mezi nimiž bylo osm replik z již zmíněného cyklu „Řemesla“; jedna zakázka přišla také od hollywoodského producenta Jeffrey Silvera. Dílny byly úspěšné se svým výzkumným projektem a staly se zkušenými v kombinování různých přístupů k zajištění zachování toho, co z minulosti zbylo.

Starý podnik uprostřed nádherného jihočeského města Jindřichův Hradec, Ateliéry Tapiserií, má vhodné podmínky a profesionální odbornost k tomu, aby zůstal významným hráčem v uměleckém a řemeslném světě České republiky a prezentoval českou národní kulturu jako celek.

Jan Fidler

Naše úspěchy a reference


 

Dům gobelínů ZDE

 


 

Mapa

Pod Hradem 7

Zvětšit mapu

Komenského 10

Zvětšit mapu