16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 17. května 2021?

16. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 17. května 2021

  • Vzdělávací a kulturní centrum získalo dvě dotace od Jihočeského kraje
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje pro Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec p.o. (VKC JH), a to hned ze dvou grantů. Prvním je dotace z programu na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 40 000 Kč. „Dotace bude využita na stávající pravidelnou činnost fotografického kroužku pro děti a mládež v Muzeu fotografie a MOM a nově zřízeného kroužku na Hvězdárně a planetáriu prof. Františka Nušla. Zakoupíme jeden fotoaparát, fotografické pozadí a pomůcky na výuku na hvězdárnu – plazmovou kouli, sadu minerálů nebo vulkanický model,“ vysvětlila ředitelka VKC JH Jitka Čechová.

Dotaci ve výši 40 000 Kč dostalo VKC také z grantu na podporu kultury. Dotace bude využita na výstavní a kulturní činnost v Muzeu fotografie a MOM a v Domě gobelínů, kulturních tradic a řemesel. „Mezi nejvýznamnější výstavy v Muzeu fotografie bude patřit výstava jihočeské autorky Dany Vitáskové a Intersalon 2021. Konkrétně budou zakoupeny kapa desky, materiál pro tisk fotografií, dále materiál k řemeslům do Domu gobelínů a náklady na lektory řemesel. Z honorářů budou dále zafinancováni lektoři na Fotofest, který hodlá muzeum pro velký úspěch zopakovat, a na který bude dále potřebovat materiál na tvoření pro děti a upomínkové předměty pro veřejnost a materiál k ukázkám analogové temné komory,“ doplnila ředitelka VKC JH Jitka Čechová.

  • V červenci proběhne rekonstrukce zázemí pro učitelky na 1. MŠ

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci WC, sprchového koutu a šaten učitelek u dvou tříd 1. MŠ Jindřichův Hradec v ulici Pod Kasárny. Zadání bylo provedeno podle pravidel pro zakázky malého rozsahu obesláním 5 firem. Doručena byla jedna nabídka od firmy MOUČKA PS s.r.o. za cenu 502 000 Kč s DPH. „Rekonstrukce se týká dohromady osmi malých místností a bude probíhat od 1. do 30. července,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Akce je zahrnuta do rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021.

  • Firma ČEVAK vymění poškozené a dosluhující šoupata a poklopy

Provozovatel vodohospodářského majetku města společnost ČEVAK a.s. provádí každým rokem výměnu dosluhujících a poškozených šoupat na vodovodní soustavě města a výměnu poškozených poklopů na těchto šoupatech a na šachtách kanalizační sítě. Rada města schválila smlouvu o dílo se společností ČEVAK a.s. za cenu 400 tis. Kč s DPH. „Výměnu šoupat a poklopů konzultoval odbor rozvoje se společností ČEVAK a shodli se na opravách například v ulici Stará cesta a v Kostelní ulici. Výměna bude probíhat v termínu od poloviny května do poloviny října letošního roku,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

  • Stavba stezky v Radouňce i v Denisově ulici se protáhne

Stavba stezky pro chodce a cyklisty mezi starou a novou Radouňkou měla skončit 31. května. Nakonec se ale stavba protáhne o 22 dní. „O prodloužení termínu dokončení požádala firma Pozemní stavby Telč, která stavbu provádí s tím, že ke zdržení došlo kvůli překládce vedení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN. Překládka sítě trvala 22 dní a po tu dobu nemohla dodavatelská firma pokračovat ve stavbě stezky,“ řekl místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Rada města schválila dodatek ke smlouvě, kterým se mění termín pro dokončení díla do 22. 6. 2021. Cena zůstává stejná, a to 1 280 tis. Kč bez DPH.

Během stavby stezky pro chodce a cyklisty mezi Denisovou ulicí a silnicí na Jindřiš došlo k tomu, že nebylo možné ve stavbě pokračovat kvůli zvýšené hladině rybníka Vajgar. Hladina rybníka proto musela být snížena o 65 cm. Zhotovitelská firma Pozemní stavby Telč provedla v místě před mostem pod hlavní silnicí I/34 sanaci podloží a založila nový propustek. Hladina rybníka byla snížena po dobu zhruba dvou týdnů. Rada města schválila dodatek ke smlouvě, který prodlužuje termín dokončení stavby o 16 dní do 15. června. Cena stavby 2,2 mil. Kč s DPH se nemění.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec