8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Školy | Pohledy a fotografie z Jindřichohradecka

Podívejte se na historické pohlednice a fotografie jindřichohradeckých škol.

Víte, že…?

  • Když město v roce 1874 zřídilo měšťanské chlapecké a dívčí školy a stále se zvyšoval počet žáků v obecné škole, stoupala potřeba nové školní budovy, která byla vystavěna ve Štítného ulici za 55 846 zlatých a slavnostně otevřena 16. září 1885.
  • Jindřichohradecké gymnázium, obnovené v roce 1807, sehrálo významnou úlohu v životě města. Bylo důležitým centrem vzdělanosti, ale také kulturním a osvětovým střediskem široké oblasti na jihu Čech. Vyučovala zde řada vynikajících pedagogů, kteří patřili k intelektuální elitě města a profesně i odborně zdatné osobnosti z jejich středu se výrazně podílely na veřejném životě města.
  • V roce 1865 založilo město průmyslovou školu, která se specializovala na kreslířství a modelářství.
    Sídlila v budově na dnešním Zakosteleckém náměstí a byla postavena v polovině 18. století péčí tehdejšího probošta Jana Kristiána Khuna jako nová škola.
  • V letech 1875–1881 pak ve městě fungovala odborná tkalcovská škola. Nepřetržitá tradice odborného školství se v Jindřichově Hradci píše od roku 1888, kdy byla zřízena hospodářská škola, která v roce 1896 zavedla úspěšný hospodyňský kurs pro dívky a v roce 1910 získala vlastní novou budovu ve Vídeňské ulici, kde dnes sídlí internát.
  • Městská dvoutřídní obchodní škola, umístěná také v budově na Zakosteleckém náměstí. Škola zaznamenala velký rozmach v období první republiky, v roce 1931 pro ni vystavělo město podle návrhu architekta Antonína Mečíře novou budovu s vchodem z ulice Na příkopech. Tehdejší Masarykova veřejná obchodní škola byla ve školním roce 1937–1938 rozšířena na Masarykovu obchodní akademii s obchodní školou.

Pokud máte historické fotografie z Jindřichohradecka a jeho okolí, tak nám je můžete do této série zaslat na e-mail: [email protected]

Zdroj foto: Archiv – Zdroj text: Kniha „PROMĚNY SLAVNÉHO MĚSTA PO VELKÉM POŽÁRU 1801“