12.5 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 2. září 2020?

Tisková zpráva z 26. zasedání rady města Jindřichův Hradec konané 16. 9. 2020

  • Rada města řešila budoucnost Husových sadů

Rada města v lednu letošního roku doporučila řešení návrhu na revitalizaci Husových sadů formou architektonické soutěže jako zakázky malého rozsahu a požadovala předložení záměru zastupitelstvu města. Zastupitelstvo poté schválilo provedení inventarizace a posouzení zdravotního stavu stromů soudním znalcem. V současné době jsou v Husových sadech provedeny veškeré zásahy na stromech, které byly doporučeny znaleckým posudkem (v první etapě)  a současně bylo provedeno diagnostické zhodnocení akustickým tomografem (u 6 stromů). Na základě tohoto přístrojového měření bylo navrženo výrazné snížení jednoho jírovce. I tento zásah je již proveden. Jako způsob řešení dalšího postupu v Husových sadech souhlasila rada města s prověřením umístění možných dosadeb. Nutná přitom bude spolupráce s arboristy a zahradními architekty. Aktuální stav a další postup v otázce Husových sadů bude projednávat zastupitelstvo města.

  • Jindřichohradecké základní školy budou využívat program COMDI k posouzení schopností a dovedností žáků

Rada města schválila návrh uzavření licenční smlouvy s Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. na použití počítačového programu COMDI ve všech základních školách v Jindřichově Hradci. Program COMDI (COMputer DIagnostic) je komplexní nástroj pro zjištění a posouzení velké škály schopností a dovedností jedince vzhledem k jeho profesním předpokladům. V základních školách je využíván výchovnými poradci při řešení problematiky volby povolání a kariérového poradenství u žáků osmých a devátých tříd. Hlavním výstupem je doporučení oboru dalšího studia. Výsledky testů jsou odborně vyhodnoceny (psychology a speciálními pedagogy), a pak jsou interpretovány žákům a jejich rodičům, kteří je mohou využít při rozhodování o volbě povolání a dalšího studia žáků. Cena licence včetně školení výchovných poradců je 58 650 Kč s DPH.

  • Město hledá firmu, která vybuduje chodník v Dolní Radouni

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na vybudování chodníku v Dolní Radouni. Předmětem zakázky je výstavba nové společné stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice třetí třídy v úseku od odbočky na místní komunikaci do Drahýšky po odbočku na místní komunikaci k zemědělskému areálu v celkové délce cca 630 m. U části stezky bude vybudována opěrná zeď z gabionů či betonových palisád jako zpevňující prvek nestabilních svahů. Na jednom z úseků bude provedeno odvodnění stávající komunikace. V celé délce chodníku bude vybudováno také nové veřejné osvětlení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,8 mil Kč bez DPH. Termín realizace je naplánovaný od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021. Rada souhlasila se zařazením této akce do rozpočtu na příští rok – to ale ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo města.

  • Kanalizaci v Otíně bude rekonstruovat firma Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Ve výběrovém řízení na rekonstrukci kanalizační sítě, stoka E na Jitce vyhrála firma Jindřichohradecké montáže s.r.o. Půjde o opravu kanalizace v délce 57 m. Rekonstrukce bude stát 1 140 000 Kč bez DPH. Práce by měly začít 1. 10. 2020 a skončit 30. 11. 2020.

  • V sobotu 3. října se ve městě uskuteční 1. Jindřichohradecký duatlon

Společnost Bromex solution s.r.o., která v minulosti v Jindřichově Hradci organizovala Jindřichohradecký půlmaraton, připravila na 3. října nový závod Jindřichohradecký duatlon. Jde o závod složený z běhu a jízdy na kole. Registrovat se mohou jak jednotlivci, tak štafety. Počet účastníků je omezen na 100 lidí v každé ze dvou kategorií. Start a cíl bude v parku pod gymnáziem. Rada města schválila povolení k užití tohoto prostoru pro účely uspořádání závodu. Letos se tradiční Jindřichohradecký půlmaraton na jaře kvůli koronaviru neuskutečnil. Podrobnosti o Jindřichohradeckém duatlonu zde: https://jindrichohradeckypulmaraton.cz/propozice-duatlon/

Mgr. Eliška Čermáková
tisková mluvčí