17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 7. ledna 2015?

Fotila Amálie Buřilová: Prosinec na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 7. ledna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrh rozpočtu na rok 2015

Rada města po projednání souhlasila s návrhem rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015. Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem 102.949.68 tis. Kč a bude financován z přebytku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu bude 9. ledna 2015 zveřejněný na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. ledna 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 28. ledna 2015, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

1. příjmy po konsolidaci celkem 452.851.41 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 555.801,09 tis. Kč
3. saldo rozpočtu – 102.949,68 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 102.949,68 tis. Kč.

Návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice U Nemocnice Jindřichův Hradec

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice U Nemocnice Jindřichův Hradec. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce komunikace ulice U Nemocnice v délce 427,9 m zahrnující výměnu konstrukce vozovky, úpravy přiléhajících zpevněných ploch, chodníků, parkovacích zálivů a autobusových zastávek, úpravy odvodnění a terénní úpravy. Předpokládá se úprava stávajících podzemních vedení sdělovacích kabelů a silových kabelů nízkého napětí v prostoru stavby. Nepředpokládá se nutnost úprav plynovodu a vodovodu, kanalizace bude dotčena připojením nových dešťových vpustí. Součástí zakázky je i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Akce rekonstrukce ulice U Nemocnice je plánovaně zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2015. Plánované termíny realizace: květen až červenec 2015. Na tuto akci je podána projektová žádost do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Návrh zadání veřejné zakázky Vybavení staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec technikou

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Vybavení staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec technikou dle předloženého návrhu. Předmětem veřejné zakázky je pořízení následující techniky nezbytné pro budoucí provoz galerie a výstavních expozic včetně zajištění administrativního chodu nové instituce. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec spolufinancovaného z ROP NUTS II JZ.

Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2015

Rada města schválila účast města Jindřichův Hradec na uvedených veletrzích a výstavách ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a DSO Česká inspirace.

Město Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských veletrzích a výstavách cestovního ruchu, tak i na zahraničních akcích. Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Holiday World Praha.  Dalším významným partnerem v oblasti propagace našeho města je DSO Česká inspirace. Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. Účast je hrazena plně ze schváleného  rozpočtu DSO Česká isnpirace. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí.

Veletrhy a výstavy v roce 2015 :

13. – 18. 1. 2015 -Vakantie Utrecht  – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

15. – 18. 1. 2015 – Go a Regiontour Brno -město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

29 1. – 1. 2. 2015 – Slovakiatour Bratislava – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

19. – 22. 2. 2015 -Holiday World Praha – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také ve společné expozici DSO Česká inspirace a DSO České dědictví Unesco.

6. – 8. 3. 2015 -Dovolená a region Ostrava – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace na společném pultě

13. – 14. 3. 2015 – Infotour Hradec Králové – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace ve společné expozici

18. – 22. 3. 2015 – Freizeitmesse Norimberk – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI v rámci expozice Czech Tourismu

říjen 2015 – ITEP Plzeň – město JH zastoupeno ve společné expozci DSO Česká inspirace

18. – 22. 11. 2015 – TC Lipsko – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace v expozci Czech Tourismu

Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály  města Jindřichův Hradec- mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů – Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, st. hrad a zámek JH, obchodní centrum sv. Florián, JHMD …), nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí a další turistické a kulturní informace. Veletrhy jsou stále hojně navštěvovány odbornou veřejností, tak i individuálními návštěvníky, kteří hledají inspiraci pro trávení volného času na svých cestách a dovolené trávené v tuzemsku.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L