Aktuálně

O čem rozhodovali radní 8. ledna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. ledna 2020 sešli na své 1. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Lesní traktor
Ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila vypsání veřejné zakázky (VZ) “Lesní traktor”. Veřejná zakázka bude zadána Společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., která bude mít nový technický prostředek v své správě.
Nový traktor bude vybaven ochrannou konstrukcí a čelním nakladačem. Stroj zlepší hospodářské využití lesů ve správě společnosti a nahradí stávající traktor značky SAME z roku 2009. Předpokládaná hodnota VZ: 2.100.000,-Kč bez DPH. Způsob financování je částečně zajištěn z prostředků společnosti a dále společnost požádá o dotaci, která může být až 50% rámci 8. kola žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

  • Možnost čerpání finanční podpory z dotačních programů Jihočeského kraje

Kulturní dům Střelnice, organizační složka města, podá žádost o finanční příspěvek na tradiční kulturní akce “Jindřichohradecká činohra” a “XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic”. Dotaci lze čerpat do výše 70% celkových nákladů jednotlivých projektů. Mimo to Kulturní dům Střelnice připravuje podat žádost o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na akci “Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci”. Žádost o příspěvek z programu Podpora kultury podá rovněž nově vznikající Kulturní a vzdělávací centrum, které se dále ze své podstaty (inkorporovalo dříve samostatné Muzeum fotografie a MOM i Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel) bude ucházet i o subvence z dotačního programu Podpora muzeí a galerií. Předpokládaný počet výstav v roce 2020 bude 10 až 12, z nichž mezi nejvýznamnější bude patřit výstava Bohuslavy Maříkové, jihočeské autorky fotografií, dále výstava Asociace profesionálních fotografů a také výstava spolku místních amatérských fotografů Fokus. Konkrétně budou zakoupeny kapa desky, materiál pro tisk fotografií, rámy, dále materiál k řemeslům do Domu gobelínů v ceně, činnost kurátorů, překladatelská činnost, náklady na lektory a další.

  • Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní, Jindřichův Hradec

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní“. Předmětem VZ je stavební úprava křižovatky dotčených ulic a přilehlých chodníků, vč. zatravnění ploch. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZ: 1 302 tis. Kč bez DPH, 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020.

  • Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec – 2. Etapa

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec – 2. Etapa“. Předmětem VZ je kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Součástí zakázky je vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZ: 3 770 tis. Kč bez DPH, 15. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít