18.5 C
Jindřichův Hradec
23.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 8. ledna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. ledna 2020 sešli na své 1. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Lesní traktor
Ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila vypsání veřejné zakázky (VZ) „Lesní traktor“. Veřejná zakázka bude zadána Společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., která bude mít nový technický prostředek v své správě.
Nový traktor bude vybaven ochrannou konstrukcí a čelním nakladačem. Stroj zlepší hospodářské využití lesů ve správě společnosti a nahradí stávající traktor značky SAME z roku 2009. Předpokládaná hodnota VZ: 2.100.000,-Kč bez DPH. Způsob financování je částečně zajištěn z prostředků společnosti a dále společnost požádá o dotaci, která může být až 50% rámci 8. kola žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

  • Možnost čerpání finanční podpory z dotačních programů Jihočeského kraje

Kulturní dům Střelnice, organizační složka města, podá žádost o finanční příspěvek na tradiční kulturní akce „Jindřichohradecká činohra“ a „XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic“. Dotaci lze čerpat do výše 70% celkových nákladů jednotlivých projektů. Mimo to Kulturní dům Střelnice připravuje podat žádost o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na akci „Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci“. Žádost o příspěvek z programu Podpora kultury podá rovněž nově vznikající Kulturní a vzdělávací centrum, které se dále ze své podstaty (inkorporovalo dříve samostatné Muzeum fotografie a MOM i Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel) bude ucházet i o subvence z dotačního programu Podpora muzeí a galerií. Předpokládaný počet výstav v roce 2020 bude 10 až 12, z nichž mezi nejvýznamnější bude patřit výstava Bohuslavy Maříkové, jihočeské autorky fotografií, dále výstava Asociace profesionálních fotografů a také výstava spolku místních amatérských fotografů Fokus. Konkrétně budou zakoupeny kapa desky, materiál pro tisk fotografií, rámy, dále materiál k řemeslům do Domu gobelínů v ceně, činnost kurátorů, překladatelská činnost, náklady na lektory a další.

  • Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní, Jindřichův Hradec

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní“. Předmětem VZ je stavební úprava křižovatky dotčených ulic a přilehlých chodníků, vč. zatravnění ploch. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZ: 1 302 tis. Kč bez DPH, 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020.

  • Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec – 2. Etapa

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec – 2. Etapa“. Předmětem VZ je kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Součástí zakázky je vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZ: 3 770 tis. Kč bez DPH, 15. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L