13.6 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

Svatý Jan Nepomucký na mostech (Jindřichohradecké sochy a památníky #4)

Svatý Jan Nepomucký se řadí k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším svatým středoevropského baroka. Narodil se jako Jan z Pomuku kolem roku 1340. Svou duchovní kariéru završil jako generální vikář pražské kapituly a patřil mezi přední členy družiny a přívržence arcibiskupa Jana z Jenštejna, hlavního odpůrce politiky krále Václava IV. V roce 1393 byl zatčen, umučen a jeho tělo bylo shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Úctě věřících se těšil již brzy po smrti a později začal být, zvláště v období baroka, považován za mučedníka zpovědního tajemství a patrona při přírodních pohromách a povodních. Řadí se k předním patronům českých zemí, jeho vyobrazení lze nalézt v mnoha kostelech a zvláště jeho sochy patří k typickým atributům mostů a české krajiny. Jana Nepomuckého svatořečil papež Benedikt XIII. v roce 1729.

Svatý Jan Nepomucký na mostech (Jindřichohradecké sochy a památníky #4)Barokní sochařství zanechalo v Jindřichově Hradci kromě soch popsaných v předchozích dílech další tři sochy sv. Jana Nepomuckého. První z nich stojí na vajgarském mostě. Neznámý sochař ji vytesal do pískovce v 1. polovině 18. století v dynamicky přikrčené pozici, v levé ruce s palmovým listem a Ukřižovaným a s pravou rukou přiloženou k srdci. Originál téměř třímetrové sochy se v současné době nachází v lapidáriu muzea na Balbínově náměstí, na původním místě tak stojí její kopie.

Svatý Jan Nepomucký na mostech (Jindřichohradecké sochy a památníky #4)Druhá socha, dřevěná v životní velikosti pocházející z počátku 18. století, podle pověsti připlula po Nežárce za velké povodně a byla umístěna do kapličky u nežáreckého mostu postavené v roce 1710. V roce 1925 však byla socha vandaly „s podstavce odnesena a uraženy jí obě ruce a na více místech porouchána,“ proto byla přenesena do muzea, v současnosti se nachází ve stálé expozici církevního umění ve špitální kapli muzea ve Štítného ulici.

Svatý Jan Nepomucký na mostech (Jindřichohradecké sochy a památníky #4)Třetím spodobněním Jana Nepomuckého umístěným v blízkosti mostu je pískovcová socha u tzv. Urbanova mostu v Pražské ulici. Sochu nechal vytesat místní barvíř Jeremiáš Krebs v roce 1719. Datace je určitelná podle chronogramu znějícího: „sIstIte et LegIte MIrabILIs DeVs In sanCtIs sVIs. Pro gLorIa DeI et sanCtI IoannIs Pragae LeVatI posVIt IereMIas Krebs.“ Ovšem tato socha původně stála pod františkánským klášterem v ohradní zdi proboštského dvora. Po výstavbě městského okruhu a vytvoření velké křižovatky v těchto místech byla restaurována a nově instalována u mostu přes Nežárku.

František Fürbach, Jakub Valášek

 

Muzeum Jindřichohradecka připravilo pro čtenáře zpravodaje NOVUM nový seriál, který bude věnován jindřichohradeckým památníkům, sochám a podobným uměleckým dílům, které v průběhu staletí vznikaly na území města Jindřichova Hradce. Tento budete moci číst ve zpravodaji NOVUM a na Hradecžije.cz.

Předchozí díly:

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum Jindřichohradecka