15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Prezentace a produkty

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovali

Oslavy 15. výročí od založení organizace Otevřená OKNA, z. ú. vyvrcholily společným koncertem jindřichohradeckých pěveckých sborů Adama Michny, Jakoubka a Smetany s doprovodem Komorního souboru JHSO. Všem moc děkujeme za jejich vlídnou produkci a hlavně za čas, který nám věnovali. Na koncertě také zaznělo oficiální poděkování deseti lidem, kteří OKNŮM významně prospěli:

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovaliIng. Vladimíru Noskovi za podporu vzniku organizace v roce 2013 trvalou péči o její rozvoj, organizaci 15 benefičních akcí s názvem „Květinové odpoledne a 15 let práce ve správní radě organizace.

P. Václavu Habartovi za podporu organizace při jejím založení – byl prvním členem čestného předsednictva organizace, díky pronájmu prostor na „Gobelínce“ umožnil v těchto prostorách zřídit první sídlo organizace, klubovnu pro Pět P a scházení rodičovské skupiny. Za významný finanční dar, kterým podpořil integraci nevidomého chlapce do základní školy a zřízení půjčovny pomůcek.

Ing. Tomáši Drnkovi za 15 let finanční a právní podpory organizace, bezpečné provedení procesem transformace na novou právní formu, podporu benefičních aktivit a táborů pro děti i dospělé se zdravotním postižením.

Ing. Karlu Matouškovi za projev důvěry malé organizaci a podporu darování domu se zahradou. Díky postupným opravám v domě začaly pracovat chráněné dílny, později sociálně terapeutické dílny, kanceláře a chráněné bydlení pro 6 klientů. Dnes zde funguje chráněné bydlení Okénko pro 12 klientů a organizace má v domě své sídlo.

Ing. Michalu Doktorovi za podporu při získání dotace na dostavbu dvou bezbariérových garsonier. Dnes v těchto bytech mají zázemí 4 klienti se zdravotním postižením.

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovaliMarii Málkové za precizní ekonomickou práci pro organizaci od roku 2007. Za zvládání kreativního účetnictví, práci na grantových žádostech, péči o legislativní správnost procesů v organizaci, bezchybné provádění organizace finančními kontrolami, zvládání extrémního nárůstu administrativy. (Obrat financí v roce 2007 činil 1 720 000, v roce 2017 to bylo 12 000 000 Kč).

Bc. Marii Mottlové za dobrovolnickou práci pro organizaci v programu Pět P, za vedení pěti táborů pro děti a dospělé se zdravotním postižením. Za péči o profesionalizaci organizace, registraci a uvedení do života dvou sociálních služeb. Za start vydávání občasníku OKNOVINKY a propagaci chráněných dílen.

Boženě Jirků a Nadaci Konta Bariery za podporu integrace nevidomého chlapce formou významného finančního daru na koupi počítače s Braillským řádkem, finanční podporu budování rampy pro vozíčkáře, vybavení chráněných bytů, za velkorysý dar organizaci -osmimístný automobil Ford Tourneo.

Ing. Petře Blábolilové za podporu provozu Prodejní galerie Okénko, prožitkových a sportovních táborů Oken. Za napomáhání zařazení uživatelů Chráněného bydlení Okénko do běžného života komunity formou realizace „Akce Zbrojnoš“. Za finanční podporu zaměstnávání nevidomého hudebníka, který působí v Domově seniorů a v Prodejní galerii Okénko. Za činnost, která pozitivně ovlivňuje osudy mnoha lidí se zdravotním postižením.

Mgr. Jaroslavě Sedlákové, PhD. za realizaci programu „Pět P“ v Jindřichově Hradci, za získání a řízení grantů „Světlo pro Okna“ (2006), „Zdravé finance pro Okna“ (2006 -7), „Šance pro každého“ (2009), „Procesní management do Otevřených OKEN (2016 – 2018). Za 15 let práce ve správní radě organizace a všestrannou podporu jejího rozvoje.

Na závěr předsedkyně správní rady Mgr. Jaroslava Sedláková poděkovala všem členům rodiny Blažkovy za jejich dobrovolnickou i profesionální práci pro OKNA. A já chci poděkovat všem návštěvníkům a dárcům. Na vstupném dobrovolném bylo vybráno 31 331,- Kč, sponzorskými dary akci podpořili manželé Kukačkovi, Sparkasse a rodina Hlavičkova. Výtěžek koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy a bude využit na pořízení nábytku a úhradu truhlářských prací v rozšiřující se organizaci. Děkujeme Vám všem, kteří nám jakkoli prospíváte!

Drahomíra Blažková