Aktuálně

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovali

Oslavy 15. výročí od založení organizace Otevřená OKNA, z. ú. vyvrcholily společným koncertem jindřichohradeckých pěveckých sborů Adama Michny, Jakoubka a Smetany s doprovodem Komorního souboru JHSO. Všem moc děkujeme za jejich vlídnou produkci a hlavně za čas, který nám věnovali. Na koncertě také zaznělo oficiální poděkování deseti lidem, kteří OKNŮM významně prospěli:

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovaliIng. Vladimíru Noskovi za podporu vzniku organizace v roce 2013 trvalou péči o její rozvoj, organizaci 15 benefičních akcí s názvem „Květinové odpoledne a 15 let práce ve správní radě organizace.

P. Václavu Habartovi za podporu organizace při jejím založení – byl prvním členem čestného předsednictva organizace, díky pronájmu prostor na „Gobelínce“ umožnil v těchto prostorách zřídit první sídlo organizace, klubovnu pro Pět P a scházení rodičovské skupiny. Za významný finanční dar, kterým podpořil integraci nevidomého chlapce do základní školy a zřízení půjčovny pomůcek.

Ing. Tomáši Drnkovi za 15 let finanční a právní podpory organizace, bezpečné provedení procesem transformace na novou právní formu, podporu benefičních aktivit a táborů pro děti i dospělé se zdravotním postižením.

Ing. Karlu Matouškovi za projev důvěry malé organizaci a podporu darování domu se zahradou. Díky postupným opravám v domě začaly pracovat chráněné dílny, později sociálně terapeutické dílny, kanceláře a chráněné bydlení pro 6 klientů. Dnes zde funguje chráněné bydlení Okénko pro 12 klientů a organizace má v domě své sídlo.

Ing. Michalu Doktorovi za podporu při získání dotace na dostavbu dvou bezbariérových garsonier. Dnes v těchto bytech mají zázemí 4 klienti se zdravotním postižením.

Otevřená OKNA: Slavili jsme a děkovaliMarii Málkové za precizní ekonomickou práci pro organizaci od roku 2007. Za zvládání kreativního účetnictví, práci na grantových žádostech, péči o legislativní správnost procesů v organizaci, bezchybné provádění organizace finančními kontrolami, zvládání extrémního nárůstu administrativy. (Obrat financí v roce 2007 činil 1 720 000, v roce 2017 to bylo 12 000 000 Kč).

Bc. Marii Mottlové za dobrovolnickou práci pro organizaci v programu Pět P, za vedení pěti táborů pro děti a dospělé se zdravotním postižením. Za péči o profesionalizaci organizace, registraci a uvedení do života dvou sociálních služeb. Za start vydávání občasníku OKNOVINKY a propagaci chráněných dílen.

Boženě Jirků a Nadaci Konta Bariery za podporu integrace nevidomého chlapce formou významného finančního daru na koupi počítače s Braillským řádkem, finanční podporu budování rampy pro vozíčkáře, vybavení chráněných bytů, za velkorysý dar organizaci -osmimístný automobil Ford Tourneo.

Ing. Petře Blábolilové za podporu provozu Prodejní galerie Okénko, prožitkových a sportovních táborů Oken. Za napomáhání zařazení uživatelů Chráněného bydlení Okénko do běžného života komunity formou realizace „Akce Zbrojnoš“. Za finanční podporu zaměstnávání nevidomého hudebníka, který působí v Domově seniorů a v Prodejní galerii Okénko. Za činnost, která pozitivně ovlivňuje osudy mnoha lidí se zdravotním postižením.

Mgr. Jaroslavě Sedlákové, PhD. za realizaci programu „Pět P“ v Jindřichově Hradci, za získání a řízení grantů „Světlo pro Okna“ (2006), „Zdravé finance pro Okna“ (2006 -7), „Šance pro každého“ (2009), „Procesní management do Otevřených OKEN (2016 – 2018). Za 15 let práce ve správní radě organizace a všestrannou podporu jejího rozvoje.

Na závěr předsedkyně správní rady Mgr. Jaroslava Sedláková poděkovala všem členům rodiny Blažkovy za jejich dobrovolnickou i profesionální práci pro OKNA. A já chci poděkovat všem návštěvníkům a dárcům. Na vstupném dobrovolném bylo vybráno 31 331,- Kč, sponzorskými dary akci podpořili manželé Kukačkovi, Sparkasse a rodina Hlavičkova. Výtěžek koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy a bude využit na pořízení nábytku a úhradu truhlářských prací v rozšiřující se organizaci. Děkujeme Vám všem, kteří nám jakkoli prospíváte!

Drahomíra Blažková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít