22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Ptáme se lídrů #1: Pěší zóna na náměstí Míru

náměstí míruVážení návštěvníci,

v této době Hradec žije nadcházejícími komunálními volbami. A proto jsme se rozhodli pokládat lídrům devíti jindřichohradeckých kandidátních listin otázky, které se týkají života v Jindřichově Hradci. Lídři mají vždy několik dní na odpověď. Délka odpovědi je na každém z nich. Odpovědi zveřejňujeme v takovém pořadí a v takové podobě, v jaké k nám dorazily. Pokud máte tip na společnou otázku pro všechny, dejte nám vědět na e-mail [email protected] nebo do komentářů tady pod článkem.

Otázka #1: Jaký je váš názor na vytvoření pěší zóny z části náměstí Míru?


  • Vladislav Burian – SNK ED

„Už dvě předešlá volební období jsem diskutoval a snažil se i navrhnout alterantivu vytvoření z části náměstí Míru klidovou pěší zonu pro turisty. Bohužel se to nikdy nesetkalo s pochopením, protože šlo vždy na prvém místě o přijmy z parkovacích automatů. Moje osobní představa byla, že by tato klidová zóna pokračovala návazně na Panskou ulici a dolní částí náměstí (za silnicí) k zámku. Máme krásné náměstí, s řadou zajímavých domů a je škoda, aby byli turisté ohrožováni projíždějícími automobily. Chápu však také hoteliéry, kteří chtějí svým hostům nabídnout parkování u svého objektu. I proto mi připadá logické a rozumné, aby se parkovalo v úseku od Černého orla až téměř po nároží Panské ulice a podél části komunikace vedoucí přes náměstí, dále případně i podél náměstí u cukrárny U Doskočilů. Zbytek bych nechal jako klidové místo pro místní obyvatele i turisty.“


  • Pavel Vejvar – Volba pro město

„Toto řešení podporuji, považuji to za rozumný kompromis, takzvanou „zlatou střední cestu“ mezi extrémními názory – náměstí plné aut a náměstí bez nich, respektive možnost parkování ano či ne.“


  • Jan Jirků – KDU-ČSL

„Úvahy o vytvoření pěší zóny musí být součástí širší dopravní koncepce. Je nezbytné zvážit nejen výhody zklidnění části náměstí, ale také dopravní obslužnost obchodů, kanceláří, restaurací, hotelů a penzionů a v neposlední řadě občanů, kteří bydlí v centru. Centru města by vyloučení dopravy prospělo a parkovišť v pohodlné dochozí vzdálenosti je dostatek. Současně by bylo vhodné po vzoru jiných měst zbudovat barevné zóny v přilehlém okolí (parkán, nábřeží, Masarykovo náměstí, Bezručova ulice a další), kde by mohli parkovat pouze občané bydlící v centru, nebo budou-li volná místa, podnikatelé, kteří mají v centru sídlo.  Tento model je dlouhodobě osvědčený, není třeba vymýšlet nic nového, stačí se poučit.“


  • Stanislav Mrvka – ČSSD

„Jsem přesvědčen, že historické centrum našeho města je z hlediska návštěvníků velmi obdivované.  Je proto naší  povinností se poctivě o památky starat a jedinečnou linii objektů, které toto centrum tvoří dokázat zúročit. Je to náš potenciál, který můžeme v oblasti cestovního ruchu využívat a který je prvkem, přímo ovlivňující i podporu podnikání v těchto prostorách. Na druhé straně si musíme být vědomi také toho, že v tomto prostoru žijí a podnikají naši občané a ti musí mít vytvořeny rovněž odpovídající podmínky pro zabezpečení svých živností a domácností. Tento vztah protikladů nabízí řešení v rozumném kompromisu. V čem ten rozumný kompromis vidím. Je velmi přesně popsán v dopravní koncepci, kterou jsme nechali v minulém roce zpracovat a kterou v konečné podobě schválilo i zastupitelstvo. Má několik základních prvků:

– V horní části náměstí ohraničené spojnicí ulic Rybniční a Panská vytvořit pěší zónu, která bude navazovat na Panskou ulici.

– V této části zrušit provoz a parkovací místa. Neznamená to, že za dodržení stanovených podmínek nebude možné do této části náměstí vjíždět k nezbytnému obsloužení provozoven.

– Zachovat provoz v druhé části náměstí včetně prostoru parkování k obsluze provozoven a vyhrazených parkovacích míst. Za zrušená parkovací místa vyčlenit v nejbližším prostoru náhradu

V nově vytvořené pěší zóně náměstí vzniknou krásné prostory pro odpočinek turistů i obyvatel a náměstí nebude jedním velkým parkovištěm. Proto v souladu se schválenou koncepcí postupně rozšiřujeme počet parkovacích míst co nejblíže městského centra.  Nadále bychom chtěli tuto část náměstí využívat pro kulturní a společenské akce.“


  • Jiří Toufar – ANO

„Nepovažuji vytvoření pěší zóny s části náměstí Míru za vhodné. Současný stav považuji za vyhovující. Případné vytvoření pěší zóny by dále ztížilo podmínky pro podnikání v této části města – omezení pohybu motorových vozidel, autobusů a zásobování. Pěší zóna je již v Panské ulici.“


  • Vladimír Prokýšek – KSČM

„Klidová, tedy pěší zóna z části náměstí Míru je podle mne dobrý nápad a považoval bych to jako první zkušební etapu. Pokud se osvědčí, myslím, že by si pěší zónu zasloužilo celé náměstí. Samozřejmě musí být zachováno zásobování a dopravní obsluha. Parkování aut bych zrušil. V poslední době mi ale vadí takové projekty, jako je nábřeží. Jak může někdo  něco takového vytvořit? Z krásného širokého nábřeží uděláme uličku s omezením na třicítku a s vyčnívajícími nástrahami v podobě ostrých obrubníků, sloupek už to nezachrání. Myslím si, že tady rozhodně platí přísloví dvakrát měř a jednou řež.“


  • Oldřich Máca – Koalice Piráti, Zelení a Změna

„Momentálně dolní náměstí připomíná spíš kruhový objezd než hlavní náměstí historického města. S tím souvisí zaplevelení prostoru dopravními značkami, které hyzdí každý turistický snímek. Jestliže dnes vznikla nová parkovací místa na nábřeží a na parkánech, v dosahu 350 metrů je velké parkoviště u Jitřenky, další u zimního stadionu nebo pod jezuitskou kolejí a vybudovalo se odstavné parkoviště z františkánské klášterní zahrady, je vhodná chvíle na to zbavit dolní náměstí aut zcela. Rezidenční parkování by bylo možné řešit na parkánech. Zásobování a průjezd přes náměstí by bylo nadále možné. Pokud by byla shoda na tom, že chceme náměstí bez aut, bude třeba vyhlásit architektonickou soutěž a diskutovat, jak tento veřejný prostor upravit a oživit a vrátit mu jeho historickou funkci.“


  • Tomáš Blábolil – ODS

„Osobně si dovedu představit, že by se na nám. Míru parkovalo velmi omezeně, a to buď časově nebo pouze v části náměstí. Na druhou stranu by musela proběhnout diskuze s lidmi, kteří zde mají podniky a obchody, aby oni měli možnost dopravní obslužnosti a aby i jejich zákazníci měli možnost zaparkování.“


  • Vojtěch Duba – TOP 09

„Je logické, že jde o střet pohledů. Jedním z nich se dívá turista, který přijede obdivovat krásy našeho města. Pokud budou mít štěstí a nepřejede ho při výstupu z Panské ulice (tedy pěší zóny) nějaký domorodec, sedne si unaven do podloubí na kávu s výhledem na morovým sloupem osazené parkoviště, aby mu co chvíli projíždějící auto „zavonělo“ pod nos. V druhém táboře jsou zase sešikováni hoteliéři, bankéři a ostatní provozovatelé živoností, kteří se obávají, že jim „zavření“ náměstí odradí klienty. Optimální řešení, jak už to věštinou bývá, leží někde uprostřed. Bez zachování parkovacích míst se náměstí Míru neobejde, proč mu ale nedat šanci ukázat světu vlídnější tvář. Třeba tím, že v jeho části bude po celé léto krásný otevřený prostor s předzahrádkami, lavičkami, zelení a třeba i vkusným a nenápadným pódiem, kde se budou lidi rádi potkávat a odpočívat. Rezidentům přitom zrušená parkovací místa plně nahradí parkoviště u Jitřenky nebo u Nežárecké brány, které jsou vzdálené ani ne tři minuty chůze.“