16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Články

Restaurování Krýzových jesliček

Největší lidový mechanický betlém na světě, Krýzovy jesličky, je největším lákadlem Muzea Jindřichohradecka. Betlém přesto, že byl tvořen v průběhu celé druhé půlky 19. století, neprošel až do současnosti žádným důkladným restaurováním. Po celá desetiletí byl udržován v chodu jen pomocí drobných oprav a postupným odstraňováním nevyhovujících součástek.

Krýzovy jesličkyVelkým zásahem do technického stavu jesliček bylo koncem šedesátých let 20. století neodborné stěhování betlému z přízemí muzea do prvního patra, při němž betlém spíše utrpěl. Jesličky byly navíc neodborně rozebrány a pak znovu postaveny stylem pokus omyl. Poté k nim byly přidány i dva velké betlémy bratří Steinocherů. Po tomto stěhování byl betlém pouze udržován v chodu drobnými opravami mechanismu a opětovným přetíráním betlémských figurek, takže postupně ztratily svou podobu i původní barevnost. Díky těmto a dalším neprofesionálním zásahům v osmdesátých letech betlém dále strádal. Poslední roky už nebylo prakticky možné jesličky opravovat, a proto se Muzeum Jindřichohradecka rozhodlo po padesáti letech od posledního velkého zásahu přistoupit v roce 2017 k celkovému zrestaurování betlému a k navrácení se k jeho původní podobě.

Krýzovy jesličkyV první fázi byly prověřeny všechny dostupné historické zdroje, z nichž nejdůležitějšími se staly dobové skleněné desky, na kterých byla zachycena původní podoba betléma z roku 1936. Největším překvapením bylo celkové uspořádání betléma, které se na dobových záběrech na několika místech odlišovalo od současného stavu. Tato série snímků se stala hlavním vodítkem pro plánovanou rekonstrukci jesliček. Ta byla zahájena počátkem roku 2017. Pro restaurování figurek a ostatních viditelných součástí byly vybrány dvě jindřichohradecké restaurátorky. A to Zdenka Skořepová a Tereza Bušková Krninská. Jejich mravenčí práce objevila pod mnoha neodbornými nátěry původní polychromii i s mnoha detaily, které si pamatoval asi už jen Tomáš Krýza a jeho současníci. Díky restaurátorkám dostávají figurky původní podobu, která byla mnohem barevnější a veselejší. Každé figurce byl navrácen i její původní výraz ve tváři. Restaurování technických prvků bylo svěřeno odborným pracovníkům muzea – Luďku Fialovi, Tomáši Fedrovi a Pavlu Cichrovi. Do dnešního dne se podařilo zrestaurovat téměř 700 součástí a opravit i příslušné technické části. Minulý rok byl věnován hlavně volným figurkám z centrální části a letošní rok se podařilo kompletně zrestaurovat celou dvoumetrovou část betlému. Zrestaurovány byly jak stávající figurky, architektura i mechanika, tak i architektura nacházející se do této doby v nevystavitelném stavu v depozitáři. Dále byl pro betlém vytvořen nový dřevěný podpěrný fundus a pro mechanické figurky nové pohonné mechanismy, vozíčky a hvězdná obloha.

V současné době je možné vidět zrestaurované části betlému ve stálé expozici Krýzových jesliček. Rekonstrukce bude postupně probíhat i v několika dalších letech a její průběh bude možné sledovat při každé návštěvě muzea.

Alexandra Zvonařová