14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Pečeť a znak (Historie obce Studená #5)

Nejstarší známá pečeť Studené o průměru 27 mm je z roku 1666, má v pečetním poli pětilistou růži s terčem, nad ní písmena P (pečeť). M (městečka). S (Studené). a pod růží letopočet 1666. Okraj pečeti tvoří bodovec. Pětilistá růže byla znamením pánů z Hradce, a proto vznik tohoto pečetního znamení či znaku městečka je třeba klást do let, kdy patřilo pánům z Hradce. Z roku 1770 je jiná pečeť Studené, známá jen z vyobrazení.

StudenáZnak se podobá znaku Mrákotína na pečeti z roku 1768. Ve štítě napříč rozdvojeném je dole pětilistá růže s terčem, nahoře dančí parohy Podstatských a uprostřed nich lichtenštejnský trojúhelník. Na vrchu štítu je jako klenot koruna, po obou stranách jako strážci štítu jednorožci vztyčení na zadních nohou.

Předchozí díly “Historie obce Studená”:

Počátky osídlení a politický vývoj do roku 1850

Správní začlenění obce Studená po roku 1850

Hospodářství ve Studené

Školství ve Studené

Po roce 1918 byl znak Studené upraven tak, že levý štítonosič jednorožec byl nahrazen dvouocasým korunovaným lvem. Podle popisu v červeném horním poli jsou bílé parohy Podstatských a mezi nimi rovněž bílý trojúhelník Lichtenštejnů rohem dolů, v dolním modrém poli je zlatá pětilistá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Nad štítem je hraběcí koruna s devíti perlami a po stranách ve stříbrné barvě vpravo jednorožec a vlevo dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí a červeným jazykem vztyčený na zadních nohou a předními přidržující štít.

V letech 1945 – 1950 se kladl lev na pravou, jednorožec na levou stranu, patrně z neporozumění heraldickým stranám. V téže době se ostatně komolila i znamení na štítě, patrně podle špatného otisku razítka.

Zdroj: Obec Studená