14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

SNK ED uspořádalo přednášku o SMART CITIES – městech budoucnosti

snk ed

Pojem „SMART CITIES“ již dnes není termínem, pod kterým by si široká veřejnost nedokázala nic představit, a to i zásluhou většiny politických stran, které těmito slovy doslova zaklínají i velké části svých předvolebních programů, a komunální volby, které nás nastávající víkend čekají, nejsou samozřejmě výjimkou.

Podstatné ovšem je, co si pod oním spojením „SMART CITIES“ představit, jak vypadají taková chytrá města – města budoucnosti? Mnohým z nás jako první vytane na mysli představa chytrých laviček, chytrého osvětlení, chytrého parkovacího systému a jiných „chytrých zlepšováků“. Je to pochopitelné, protože především takto je to různými médii i politickými stranami prezentováno především z toho důvodu, že to je snadno představitelné. To ale není úplně pravda, nebo lépe řečeno, je to jen malá, zjednodušená část pravdy, o čemž se naši kandidáti přesvědčili díky přednášce Ing. arch. Michala Postráneckého, architekta, urbanisty a velmi významného představitele právě smart a eco-friendly projektů nejen v České republice, ale především v zahraničí (USA), pod jehož vedením při ČVUT od letošního roku funguje laboratoř Centrum města budoucnosti. Lze tedy říci, že naše kandidáty do problematiky „SMART CITIES“ zasvětil ten nejpovolanější. I díky této přednášce a navazující diskuzi jsme pochopili, že princip chytrých měst netkví ani zdaleka v prostém použití moderních technologií a postupů (chytré lavičky, moderní parkovací domy aj.) ve veřejném prostoru, jako spíš v komplexním pojetí řešení určitého problému veřejného prostoru, kdy na základě sběru dat (ekonomických, sociologických, dopravních, geografických…) se provede audit, jehož výsledkem je výběr nejlepšího možného řešení konkrétního problému.

Panu Ing. arch. Michalu Postráneckému děkujeme za naplňující přednášku a jeho nabídky případné spolupráce v případě našeho volebního úspěchu rádi využijeme.

Text: Vít Pošvář


Víme, kdo jsme a jaké jsou naše možnosti. Neslibujeme nemožné.

snk ed


Více o nás a o prioritách SNK ED se můžete dozvědět na následujících odkazech:

SNK ED: Kdo jsme? 

SNK ED: Prosazujeme

SNK ED: Facebook


Placená inzerce politické strany nebo uskupení.