16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Kulturní akce

Týden Nízkoprahových klubů

Týden Nízkoprahových klubů

  • Pondělí 20. 9. od 16:00 – Why English ?
  • Úterý 21. 9. od 16:00 – Jak se píše kniha ? Aneb tohle Vás ve škole nenaučí
  • Středa 22. 9. od 15:00 – Seznamujeme se s Romskou kulturou
  • Čtvrtek 23. 9. od 15:00 – Ve zdravém těle zdravý duch
  • Pátek 24. 9. od 14:30 – Kouzlo krejčovského řemesla
  • Farní charita Jindřichův Hradec – na adrese Archiváře Teplého 1306,

Celý poslední zářijový týden je každoročně věnován tradiční kampani České asociace streetwork, který nese název Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní již 15. ročník se bude konat 20. – 24. září 2021, kdy nízkoprahové kluby napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi.

Tyto kluby mohou navštěvovat děti a mládež, která prožívá různé osobní problémy či školní neúspěchy, žije v problematických vztazích, pochází ze sociálně slabších rodin nebo je ohrožena sociálně patologickými jevy.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas provozovaný Farní charitou Jindřichův Hradec nebude stát stranou. S ohledem na téma letošního ročníku, kterým je “Škola, jak ji (ne)známe”, bude připraveno několik projektových dnů s cílem neformálně vzdělávat děti školou povinné. Uskuteční se v odpoledních hodinách na adrese Archiváře Teplého 1306.

“Chystáme například projektový den zaměřený na poznání romské kultury, jejich zvyků, historie, jazyka či kuchyně, který se bude konat ve středu 22. 9. 2021 od 15:00”, poznamenává sociální pracovnice Bc. Růžena Tomanová. Dále bude možné účastnit se i jiných projektových dnů, během kterých děti získají nové znalosti a dovednosti z různých oblastí, například se seznámí se krejčovským řemeslem atp.: