21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Dát pocity do pohody (KOUZLA JH)

čakry
geralt / Pixabay

Čím jsou dány naše pocity?

Tím, jaké je postavení planet?

Tím, jak jsme se vyspali?

Tím, jaké jsme znamení? Tím jak, kde a s kým žijeme?

Tím, jaké máme datum narození, karmický trojúhelník, numerologickou mřížku?

Tím…. Je mnoho, a každý z nás si může odpovědět po svém.

Tím základním je náš fyzický a psychický stav. To jak se cítíme, je odrazem toho, jak se vnímáme, to jak sami se sebou žijeme v harmonii.

„Dát se do pohody“ můžeme několikero způsoby, a vždy je nejjednodušší začít sama od sebe. Přijmout, pochopit, odpustit.

Zamysleme se sami nad sebou, zamysleme se na tím, které barvy se Vám líbí více, které méně, kterými se obklopujeme, kterým se vyhýbáme. Projděme si své fyzické tělo, vnímejme si jednotlivé části, které nás bolí, které nás trápí, fyzického či psychického charakteru.

Naše tělo je rozděleno do 7 základních energetických center, které se jmenují čakry. Každé energetické centrum spravuje jemu přidělené orgány – stará se o to, aby byly zdravé. Každé energetické centrum taktéž spravuje emoce, psychiku a stará se o to, aby byli v rovnováze. Pokud máme zdravé organy, máme zdravé i emoce. Pokud máme rozházenu psychiku, máme i bolestivé orgány. Každá fyzická bolest (onemocnění) vzniká důsledkem psychického strádání.

Čakry nás harmonizují – tedy za předpokladu, že jsou v pořádku. Každá čakra má svou barvu. Je-li barva čakry jiná než by měla být, je nepěkná, přerušená, nevýrazná….. Znamená to, že naše tělo je v nerovnováze. Pokud se tak stane, máme zpravidla tendenci poškozenou čakru léčit… podvědomě si vybíráme barvu, které se nedostává. Výběr barvy je energetickým tokem ven z našeho těla a vábení si potřebného energetického toku barvy, která nám chybí. Jako když se přitahují magnetky. Proto i během svého života můžeme měnit preference oblíbené/neoblíbené barvy. Opačné chování je i to, že barva, které se nám nedostává, podvědomě vylučujeme, vyhýbáme se jí. Anebo, barvy které máme přebytek v sobě ještě vyhledáváme i v ně, obklopujeme se jimi. Tyto volby mají ovšem svá negativa, neboť právě touto volbou energetizujeme přebytek energie jedné čakry na potlačení energie čakry jiné. A tím máme opět své tělo i ducha v nerovnováze.
Zkusme si jednoduché cvičení.

Připravme si pastelky barvy fialové, žluté, modré, červené, růžové, světle modré, oranžové, zelené a zkusme si namalovat směrem od shora dolů 8 barevných kytiček, mohou být jednobarevné i vícebarevné.

Čakry – jejich barvy – mají svá pořadí a právě intuitivně, malováním kytiček se odhalíme, zda jsou v harmonii, či je tam jejich nerovnováha.

Vaše KOUZLA JH – Marta Lukácsová

(Článek v rámci placené inzerce.)